İki amaçlı esnek atölye tipi çizelgeleme probleminin tasarımı ve analizi: İnşaat ekipmanları imalatı sektöründe bir vaka çalışması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-35033 | DOI: 10.5505/pajes.2019.35033  

İki amaçlı esnek atölye tipi çizelgeleme probleminin tasarımı ve analizi: İnşaat ekipmanları imalatı sektöründe bir vaka çalışması

Hamdi Giray Reşat
İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İzmir

Bu çalışmada esnek atölye tipi üretim çizelgeleme probleminin kapasite kısıtları altında programlanması için karmaşık tamsayı doğrusal optimizasyon modelinin tasarlanması ve geliştirilmesi kesin çözüm algoritması kullanılarak sağlanmıştır. Modelleme yaklaşımı, gerçek vakalar üzerinden veri analizini sağlamak, üretim hatlarındaki üretim süresini en aza indirmek, toplam üretim maliyetlerini azaltmak ve matematiksel programlama probleminin önemli özelliklerini detaylı olarak ortaya koymak için tasarlanmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, iki amaçlı çizelgeleme problemleri için ϵ-kısıt yöntemini kullanarak daha hızlı ve verimli çözüm setleri elde etmektir. Gerçek hayat verileri kullanılarak elde edilen Pareto çözüm setleri karar vericiler ile paylaşılmıştır. İki amaçlı çizelgeleme problemi için geliştirilen karmaşık tamsayı doğrusal optimizasyon modelinin çözüm aşamasında GAMS programlama dili kullanılmıştır ve şirketin üretim maliyetlerinde %16.6’lık bir iyileştirme gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Esnek Atölye Tipi Çizelgeleme, Karmaşık Doğrusal Tamsayı Programlama, Ayrık Optimizasyon


Design and analysis of bi-objective flexible job shop scheduling problem: A case study in construction equipment manufacturing industry

Hamdi Giray Reşat
Department of Industrial Engineering, Izmir University Of Economics, İzmir, Turkey

This paper presents a design and development of mixed-integer linear optimization model for scheduling of flexible job-shop production problem under capacity constraints by using exact solution algorithm. Modeling approach is designed in order to introduce data analysis in real situations, minimize production time in production lines, reduce total production costs, and reveal important features of mathematical programming problem in detail. The main purpose of this study is to obtain faster and efficient Pareto solution sets for bi-objective problem by using ϵ-constraint method. Generated Pareto frontier using real life data is shared with decision makers. The GAMS programming language is used during the solution phase of a mixed-integer linear optimization model for bi-objective problem and production efficiency of the company is increased around 16.6% in terms of production cost.

Keywords: Flexible Job-Shop Scheduling, Mixed-Integer Linear Programming, Discrete Optimization
Sorumlu Yazar: Hamdi Giray Reşat, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale