Twitter verileri ile duygu analizi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(2): 106-110 | DOI: 10.5505/pajes.2015.37268  

Twitter verileri ile duygu analizi

Eyüp Sercan Akgül, Caner Ertano, Banu Diri
Yıldız Teknik Üniversitesi, Biilgisayar Mühendisliği, İstanbul, Esenler, Türkiye

Duygusal Twitter, kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlayan ve görsel kullanıcı ara yüzü ile hem bireysel, hem de kurumsal kullanıcılar için Twitter verisini ayrıştıran, analiz eden ve raporlayan bir programdır. Duygusal Twitter’da her tweet için olumlu, olumsuz ve nötr olmak üzere 3 farklı sonuç döndürülmektedir. Çalışmada hem sözlük hem de n-gram modeli kullanılarak iki yöntem geliştirilmiştir. Sözlük yöntemi, n-gram yöntemine göre daha başarılı sonuçlar vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Duygu analizi, n-gram, Sözlük


Sentiment analysis with Twitter

Eyüp Sercan Akgül, Caner Ertano, Banu Diri
Yildiz Technical University, Department Of Computer Engineering, Istanbul, Esenler, Turkey

Sentimental Twitter software is parsing, analyzing and reporting Twitter data, giving service to individuals and corporate users via its user friendly graphical user interface. Each tweet is classified as positive, negative or neutral in Sentimental Twitter. In this study, both lexicon and n-gram method has been used to perform and implement two different methods. As a result the lexicon method has been measured more performance than the n-gram method.

Keywords: Sentiment analysis, n-gram, Lexicon


Eyüp Sercan Akgül, Caner Ertano, Banu Diri. Sentiment analysis with Twitter. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(2): 106-110

Sorumlu Yazar: Banu Diri, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale