Gazaltı metal ark kaynak (GMAK) yöntemiyle birleştirilen AA5754 ve AA6013 Alüminyum Alaşımlarının Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(1): 82-87 | DOI: 10.5505/pajes.2019.38063  

Gazaltı metal ark kaynak (GMAK) yöntemiyle birleştirilen AA5754 ve AA6013 Alüminyum Alaşımlarının Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri

Emine Mercan1, Yusuf Ayan2, NIZAMETTIN Kahraman2
1Anadolu Üniversitesi, ANAPER, Eskişehir
2Karabük Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Karabük

Alüminyum alaşımlarının hafiflik, korozyon direnci gibi öne çıkan özelliklerinin yanı sıra diğer özelliklerinin de iyi olması sebebiyle endüstride kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu alaşımlar ağırlıklı olarak kaynak yöntemleriyle birleştirilmektedir. Her iki fiziksel veya mekanik özelliklerinin bir arada olması istenilen alüminyum alaşımları kullanılan yapılarda farklı tür alaşım malzemeleri birbirleriyle kaynak edilmektedir. Sunulan bu çalışmada farklı tür alüminyum AA5754 ve AA6013 alaşımları gazaltı metal ark kaynak (GMAK) yöntemi ile farklı kaynak parametrelerinde birleştirilmiştir. Kaynaklı bağlantılara üç nokta eğme ve tokluk özelliklerini belirlemek için de çentik darbe testleri uygulanmıştır. Ayrıca, kaynak bölgesi sertlik testleri ve mikroyapı çalışmaları ile karakterize edilmiştir. Üç nokta eğme testleri sonucunda uygun parametrelerde birleştirilmiş numuneler 180° eğilirken, uygun olmayan parametrelerde ergime sınırından çatlama ve kırılmalar belirlenmiştir. Çentik darbe testleri sonucunda en yüksek tokluk AA5754 ITAB (Isı tesiri altındaki bölge)’dan ölçülmüştür. Birleştirmelerin AA6013 ITAB’ı ile kaynak metallerinden ölçülen tokluk değerlerinin birbirlerine yakın olduğu belirlenmiştir. Yapılan sertlik testleri sonucunda ise en yüksek sertlik değerleri AA 6013 ITAB’ında ölçülürken onu sırasıyla kaynak metali ve AA 5754 ITAB’ı takip etmiştir. Mikroyapı incelemeleri sonucunda ise tüm kaynak metalinin dentritik yapıya sahip olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: AA5754, AA6013, Alüminyum Alaşımları, Gazaltı Kaynak


Microstructure and Mechanical Properties of Aluminum Alloys AA5754 and AA6013 Joined by GMAW (Gas Metal Arc Welding) Method

Emine Mercan1, Yusuf Ayan2, NIZAMETTIN Kahraman2
1Anadolu University, Eskişehir, Turkey
2Karabuk University, Technology Faculty, Karabük, Turkey

The use of aluminum alloys in industry have been increased in due to their excellent low weight, corrosion resistance also other good features. These alloys are commonly joined by welding process. Different aluminum alloys are joined with together when need of a structure presents different physical or mechanical properties with together. In this study, different aluminum alloys AA5754 and AA6013 joined by GMAW (gas metal arc welding) method under different welding parameters. After that, three point bending test was carried out and notch impact test was performed to determine toughness behavior of the joints. In addition, the weld zone is characterized with hardness and microstructure studies. While the welded samples joined with convenient parameters were bended 180°, the cracks and fractures were occured on the fusion line boundary due to unsuitable parameters. According to impact toughness test results, the highest toughness value was obtained from the HAZ (Heat affected zone) of AA5754. Besides, toughness values evaluated from the HAZ of AA6013 on the joints and weld metal were nearly same. With respect to hardness test results, the maximum hardness value was measured from at the HAZ of AA6013 and this was followed by the weld metal and the HAZ of AA5754 sequentially. From the point of microstructure inspections, structures of all the weld metals were dendritic.

Keywords: AA5754, AA6013 Aluminum Alloys, GMAW


Emine Mercan, Yusuf Ayan, NIZAMETTIN Kahraman. Microstructure and Mechanical Properties of Aluminum Alloys AA5754 and AA6013 Joined by GMAW (Gas Metal Arc Welding) Method. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(1): 82-87

Sorumlu Yazar: Emine Mercan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale