Güneş ışığı altında C3N4/DEU-51(Fe) kullanılarak Cr(VI)’nın giderimi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-38468 | DOI: 10.5505/pajes.2019.38468  

Güneş ışığı altında C3N4/DEU-51(Fe) kullanılarak Cr(VI)’nın giderimi

Sevil Akçağlar
DEÜ, MÜH. FAK. MAKİNA MÜH. BÖL.MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ, İZMİR

C3N4/DEU-51(Fe) hibrit nanokompoziti Cr(VI)' yı arıtmak için geliştirilmiştir. C3N4/DEU-51(Fe) kristal özellikli olup bu kompozitin merkezindeki karboksil gruplarının fotoparçalanma reaksiyonu C-H bağlanmasıyla ilgilidir. 1.6 mg/L Cr(VI)' yı yaz ayında %98 lik maksimum verimle gidermek için optimum koşullar; 1.2 mg/L C3N4, 15 dak temas süresi, 80 mW/m2 güneş ışığı şiddeti ve 42oC sıcaklıktır. Beş ardışık C3N4/DEU-51(Fe)kullanımından sonra söz konusu nanopartikül %97 verimle geri kazanılmaktadır. Cr(VI) giderimi Langmuir-Hinshelwood (L-H) Kinetik modelle açıklanmıştır. 1.2 mg/L C3N4, 15 dak temas süresi, 80 mW/m2 güneş ışığı şiddeti ve 42oC sıcaklıktır. Beş ardışık C3N4/DEU-51(Fe)kullanımından sonra söz konusu nanopartikül %97 verimle geri kazanılmaktadır. Cr(VI) giderimi Langmuir-Hinshelwood (L-H) Kinetik modelle açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cr(VI), C3N4/DEU-51(Fe), Langmuir-Hinshelwood foto parçalanma kinetiği, Geri kazanım, Güneş Işığı


Remediation of Cr(VI) using C3N4/DEU-51(Fe) under sun light irradiation

Sevil Akçağlar
DEU ENG. FAC. DEPT. OF MECH. ENG. MAC. DYNA. AND THEORY İZMİR

A hybrid nanocomposite namely C3N4/DEU-51(Fe) was developed to reduce Cr(VI). C3N4/DEU-51(Fe) exhibited a good cristalinity. The photocatalytic reaction of the carboxyl groups of the composite is in center and it is associated with the C-H-vibration. The optimal doping content of C3N4 was determined to be 1.2 mg/L to treat 1.6 mg/L Cr(VI) with a maximum yield of 98% at a sun light power of 80 mW/m2 after 15 min at 42oC in summer. After 5 th times sun light experiments, the C3N4/ DEU-51(Fe) was reused with a yield of 97%. The Cr(VI) reduction was explained with the Langmuir-Hinshelwood (L-H) Kinetic model.

Keywords: Cr(VI), C3N4/DEU-51(Fe), Langmuir-Hinshelwood photo-degradation kinetic, Reuse, Sun light.
Sorumlu Yazar: Sevil Akçağlar, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale