Gezgin satıcı problemi için yeni bir meta-sezgisel: kör fare algoritması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(1): 64-70 | DOI: 10.5505/pajes.2015.38981  

Gezgin satıcı problemi için yeni bir meta-sezgisel: kör fare algoritması

Tevfik Yıldırım1, Can B. Kalaycı2, Özcan Mutlu2
1Pamukkale Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, Denizli

Gezgin Satıcı Problemi (GSP), başlangıç ve bitiş şehirleri aynı olan ve her şehrin sadece bir kez ziyaret edildiği minimum mesafeli turu bulma problemidir. Şehir sayısı arttıkça, kesin yöntemler ile kabul edilebilir sürelerde bir optimum çözüm bulunması zordur. Bu nedenle, son elli yılda GSP’nin çözümü için doğadan ve biyolojiden esinlenen birçok meta-sezgisel yöntem geliştirilmiştir. Bu çalışmada, toprak altındaki bireysel tünel sistemlerinde yaşayan kör farelerin toprak altındaki engelleri geçme stratejisinden esinlenilerek GSP’nin çözümü için yeni bir meta-sezgisel tasarlanmıştır. Geliştirilen yönteme Kör Fare Algoritması adı verilmiştir. Bu yeni sezgisel ile farklı boyutlardaki simetrik test veri setleri için deneyler yapılmış ve sonuçları bilinen en iyi sonuçlar ile kıyaslanmıştır. Önerilen meta-sezgisel henüz literatürdeki diğer algoritmalarla yarışabilecek düzeyde olmamasına rağmen, başlangıç test çözümlerinin umut verici olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Gezgin satıcı problemi, Kombinatoryel eniyileme, Meta-Sezgisel, Kör fare algoritması


A novel metaheuristic for traveling salesman problem: blind mole-rat algorithm

Tevfik Yıldırım1, Can B. Kalaycı2, Özcan Mutlu2
1It Department, Pamukkale Universtiy, Denizli, Turkey
2Department Of Industrial Engineering, Pamukkale Universtiy, Denizli, Turkey

Traveling Salesman Problem (TSP) is the problem of finding a minimum distance tour of cities beginning and ending at the same city and that each city are visited only once. As the number of cities increases, it is difficult to find an optimal solution by exact methods in a reasonable duration. Therefore, in recent five decades many heuristic solution methods inspired of nature and biology have been developed. In this paper, a new metaheuristic method inspired of the by-passing the obstacle strategy of blind mole rats living in their individual tunnel systems under the soil is designed for solving TSP. The method is called as Blind Mole-rat Algorithm. The proposed algorithm is tested on different size of symmetric TSP problems and the results are compared to the best known results. Initial test results are promising although proposed metaheuristic is not yet competitive enough among other algorithms in the literature.

Keywords: Traveling salesman problem, Combinatorial optimization, Metaheuristic, Blind mole-Rat algorithm


Tevfik Yıldırım, Can B. Kalaycı, Özcan Mutlu. A novel metaheuristic for traveling salesman problem: blind mole-rat algorithm. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(1): 64-70

Sorumlu Yazar: Özcan Mutlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale