Donma-çözülmeye tabi tutulan farklı oranlarda obsidiyen (volkanik cam) katkı maddesi ile güçlendirilmiş taneli zeminlerin performansı [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-39049 | DOI: 10.5505/pajes.2019.39049  

Donma-çözülmeye tabi tutulan farklı oranlarda obsidiyen (volkanik cam) katkı maddesi ile güçlendirilmiş taneli zeminlerin performansı

Necmi Yarbaşı
Atatürk Üniversitesi Oltu Yer Bilimleri Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Oltu-Erzurum.

Zeminlerin zayıf mühendislik özelliklerini artırmak için doğal malzemelerin kullanımı günümüzde daha yaygın hale gelmiştir. Bu durumun temel sebeplerini ekonomi, sürdürülebilirlik ve çevresel etki oluşturmaktadır. Bu çalışmada özellikle, Doğu Anadolu Bölgesinde yayılım gösteren volkanik bir kayaç olan obsidiyenin (volkanik cam) özellikle taneli zeminlerin iyileştirilmesi ve donma-çözülme olaylarının sıkça yaşandığı bölgelerdeki mühendislik yapılarının temel ve alt temel uygulamalarında kullanılabilirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Taneli zemine, %5, %10 ve %15 oranlarında öğütülmüş obsidiyen ilave edilerek elde edilen numunelerin donma-çözülme öncesi ve sonrası serbest basınç mukavemetleri belirlenmiştir. Deneyler standart proktor enerjisi altında sıkıştırılması ile hazırlanan taneli zemin numuneleri üzerinden yürütülmüştür. En yüksek serbest basınç mukavemetin elde edildiği 28 günlük kür sonunda, taneli zemin+%5 Obsidiyen karışımı, ana malzeme olan taneli zemin ile karşılaştırıldığında donma-çözülme öncesi %63.50, donma-çözülme sonrası ise %52.62 oranında mukavemet artışı meydana gelmiştir. Sonuç olarak, en yüksek mukavemet artışlarının elde edildiği taneli zemin+5% obsidiyen karışımının özellikle soğuk iklim bölgelerinde kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Taneli zemin, obsidiyen, mukavemet, donma-çözülme


Performance of granular soils reinforced with obsidian (volcanic glass) additives in different proportions subjected to freeze-thaw

Necmi Yarbaşı
Ataturk University, Oltu Earth Sciences Faculty, Department Of Geological Engineering, Oltu- Erzurum, Turkey

The use of natural materials to increase the poor engineering properties of soils has become more common today. The main reasons of this situation are the economy, sustainability and environental impact. The aim of this study is to determine the usability of the obsidian, which is a volcanic rock that is spreading mostly in the Eastern Anatolia Region, on the soils and foundation strenghtening in the areas where the freeze-thaw events are frequently experienced.
5%, 10% and 15% pulverized obsidian were added to the granular soil and unconfined compressive strengths were determined before and after freezing. Experiments were carried out on granular soil samples prepared by compression under standard proctor energy. At the end of the 28 day curing period where the highest unconfined compressive strength was obtained, the granular soil + 5% Obsidian mixture increased 63.50% before the freeze-thawing and% 52.62 after freezing-thawing compared to the granular soil which is the main material. As a result, it was concluded that the highest strength increase of granular soil+ 5% obsidian mixture can be used especially in cold climatic zones.

Keywords: Granular soil, obsidian, strength, freeze-thaw.
Sorumlu Yazar: Necmi Yarbaşı, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale