ILICAPINAR (POLATLI) SICAK VE MİNERALLİ SU KAYNAĞININ HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 1998; 4(1): 557-562

ILICAPINAR (POLATLI) SICAK VE MİNERALLİ SU KAYNAĞININ HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ

Suzan PASVANOĞLU1, Güler GÖÇMEZ2, Osman ŞEN2
1Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kocaeli
2Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Konya
3Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Konya

Ilıcapınar (Polatlı)’ın BGB’sında yer alan sıcak ve mineralli su kaynağının hidrojeoloji incelemesini amaçlayan bu araştırmada yaklaşık 50 km 2 ’lik bir alanın 1/25000 ölçekli jeoloji haritası yapılmıştır. Çatlak ve kırıklar boyunca yerin derinlikerine doğru yer çekim etkisiyle süzülen meteorik sular jeotermik gradyanla ısınmışlardır. Hidrostatik basınç ve sudaki gazların genleşmesi vb. nedenlerle faylar boyunca yükselerek yeryüzüne çıkmışlardır. Sıcak ve mineralli su kaynakları K-G doğrultusunda uzanan fay boyunca çıkmışlardır. Kaynak sıcaklığı 28.5 °C olup debisi 8.4 l/s’dir. Sıcak ve mineralli suların geldiği derinlik 700 m’dir. AIH’a göre Ilıcapınar sıcak ve mineralli su kaynağı Na’lu, HCO3’lu, Cl’lu S’lü, sıcak ve mineralli sudur.

Anahtar Kelimeler: Jeotermal gradyan, Sıcak ve mineralli su, Debi


THE HYDROGEOLOGICAL STUDY ON THERMAL AND MINERAL WATER OF ILICAPINAR (POLATLI)

Suzan PASVANOĞLU1, Güler GÖÇMEZ2, Osman ŞEN2
1Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kocaeli
2Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Konya
3Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Konya

In this study aiming the hydrogeological investigation of thermal and mineralized waters of WSW Ilıcapınar (Polatlı) area. 1/25000 scaled geological maps of appoxiamely 50 km 2 area have been done. Meteoric waters infiltrating to ward to the deep level of the ground along fractures and fissures have been warmed up due to geotermic gradient. They have been up rose to the surface throught fault planes a result of leaving of gases in the water and hydrostatic pressure. Thermal and mineralized waters of ılıcapınar spring discharge along the N-Strending fault. The temperature of the spring is 28.5 °C and discharge is 8.4 l/s. It is determined that the hot and mineralized water are come from about 700 m. According to the IAH standarts hot and mineralized water of ılıcapınar spring can be classifid as Na, HCO3, Cl, S bearing hot and mineralized water.

Keywords: Geotermal gradient, Hot and mineralized water, Discharge


Suzan PASVANOĞLU, Güler GÖÇMEZ, Osman ŞEN. THE HYDROGEOLOGICAL STUDY ON THERMAL AND MINERAL WATER OF ILICAPINAR (POLATLI). Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 1998; 4(1): 557-562


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale