İnce Agrega ile Yer Değiştirmiş Olan CaCO3 Takviyeli ve Takviyesiz Polipropilenlerin Geleneksel Beton Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(7): 1338-1342 | DOI: 10.5505/pajes.2018.42966  

İnce Agrega ile Yer Değiştirmiş Olan CaCO3 Takviyeli ve Takviyesiz Polipropilenlerin Geleneksel Beton Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi

Barış Şimşek1, Tayfun Uygunoğlu2
1Çankırı Karatekin Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Düşük yoğunluk değerine, yüksek ısı ve korozyon direncine sahip olan polipropilen gittikçe yapı malzemeleri sektörü için daha cazip hale gelmektedir. Bununla birlikte polipropilenin tek başına kullanımı yapı malzemesinin mekanik dayanımını düşürmesi bakımından bazı dezavantajlar içerir. Polipropilenin yapı malzemeleri içerisindeki uygulamalarında bu dezavantajın ortadan kaldırılması için PP kompozitleri tercih edilmektedir. Bu çalışmada, CaCO3 takviyeli polipropilen içeren betonun tanımlanan kalite ölçütleri sırası ile termal iletkenlik, elektrik direnci, 3, 7, 28 gün basınç dayanımları, 28 günlük yarmada çekme dayanımı ve su emme oranı olarak belirlenmiştir. Deneylerde ince agrega yerine %0, %10, %20, %30 ve %40 oranlarında CaCO3 takviyeli polipropilen kullanılmıştır. Dolgulu CaCO3/PP takviyeli beton özellikleri kontrol betonu ile kıyaslandığında % 34.5 daha düşük 28 günlük basınç dayanımına, % 24.7 oranında daha düşük termal iletkenliğe, %50.7 daha yüksek elektrik direncine sahiptir.

Anahtar Kelimeler: CaCO3 Takviyeli PP (CaCO3/PP), Elektrik Direnci, Polimer Beton, Termal İletkenlik


Examination of the effects of CaCO3 reinforced and unreinforced polypropylenes which is substituted with a fine aggregate on traditional concrete properties

Barış Şimşek1, Tayfun Uygunoğlu2
1Çankırı Karatekin University, Chemical Engineeering Department
2Afyon Kocatepe University, Civil Engineeering Department

Polypropylene with low density and high heat, corrosion resistance is becoming increasingly more attractive for the building materials sector. However, the use of polypropylene alone has some disadvantages in terms of reducing the mechanical strength of the building material. PP composites are preferred in order to eliminate this disadvantage in polypropylene construction materials applications. In this study, the thermal conductivity, electrical resistance, 3, 7, 28-day compressive strength, 28-day tensile strength and water absorption ratio of concrete containing CaCO3-reinforced polypropylene were determined as quality criteria. In the experiments, 0%, 10%, 20%, 30% and 40% of CaCO3 reinforced polypropylene was used instead of fine aggregate. The reinforced concrete properties of filled CaCO3/PP have a 28 day compressive strength of 34.5% lower than that of the control concrete, 24.7% lower thermal conductivity and 50.7% higher electrical resistance.

Keywords: CaCO3 Reinforced PP(CaCO3/PP), Electrical Resistivity, Polymer Concrete, Thermal Conductivity


Barış Şimşek, Tayfun Uygunoğlu. Examination of the effects of CaCO3 reinforced and unreinforced polypropylenes which is substituted with a fine aggregate on traditional concrete properties. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(7): 1338-1342

Sorumlu Yazar: Barış Şimşek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale