Aşırı Konsolide Kil Zeminlerdeki Yanal Yüklü Kazıklar için Limit Durum Moment Fonksiyonları [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2009; 15(3): 405-416

Aşırı Konsolide Kil Zeminlerdeki Yanal Yüklü Kazıklar için Limit Durum Moment Fonksiyonları

Gökhan İMANÇLI1, Mehmet Rifat KAHYAOĞLU1, Gürkan ÖZDEN1
Dokuz Eylül Üniversitesi, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, 35160, İzmir

Kazıkların performans düzeyleri genellikle maksimum kazık başı deplasmanı ve maksimum eğilme momenti ile ifade edilir. Kazık performansındaki belirsizlikler; zemin özelliklerindeki bölgesel değişiklikler, yetersiz zemin etüd çalışmaları, zemin parametrelerinin belirlenmesinde farklı deney yöntemlerinden oluşabilecek hatalar ve sinirli hesap modelleri gibi etkenlerden kaynaklanabilmektedir. Bu belirsizlikler, uygulamacı mühendislerin yanal yüklü kazık dizaynı için kullanacakları uygun yöntemi seçebilmesini zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada, suya doygun homojen aşırı konsolide yerel bir kil zemindeki serbest başlı kazıkların yanal yükler altında maksimum kazık başı deplasmanı ve maksimum eğilme momenti değerlerini belirlemek için yapılmış olan konvansiyonel, sayısal ve iki ve üç boyutlu sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir. Yerel kil zeminin plastisite indisi ve aşırı konsolidasyon oranı değerleri sırası ile 35 ve 6.1 dir. Tepki yüzeyi yöntemi ile limit durum fonksiyonları geliştirilirken, servis yükleri altında kazığın üç boyutlu davranışını daha iyi yansıtan üç boyutlu sonlu elemanlar analizi ile kazık rijitliği dikkate alınarak belirlenen maksimum moment değerleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yanal yüklü kazık, Aşırı konsolide kil, Kazık rijitliği, Üç boyutlu sonlu elemanlar analizi, Tepki yüzeyi yöntemi, Limit durum moment fonksiyonu.


Limit State Moment Functions for Laterally Loaded Single Piles in Local OC Clay

Gökhan İMANÇLI1, Mehmet Rifat KAHYAOĞLU1, Gürkan ÖZDEN1
Dokuz Eylül Üniversitesi, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, 35160, İzmir

Performance level of piles is usually expressed with the maximum head deflection and bending moment. Uncertainties in the performance of a pile originates from many factors such as spatial variation of soil properties, inadequate soil investigations, errors taking place in the determination of soil parameters by various testing methods, and limited calculation models. These uncertainties make it difficult for practicing engineers to effectively select the appropriate method when designing laterally loaded piles. In this study, the conventional, numerical, two and three dimensional finite element solutions of free head loading conditions are analyzed for determining the maximum deflection and moment of a laterally loaded single concrete pile in a homogenous fully saturated overconsolidated local cohesive soil. The local clay has PI and OCR values of 35 and 6.1, respectively. While developing limit state functions via response surface method, maximum bending moment data under service load condition computed using 3D finite element analysis, which better represents the three dimensional nature of the soil-structure interaction, was used by considering the pile rigidity.

Keywords: Laterally loaded pile, Oc clay, Pile rigidity, 3-D Finite element analysis, Response surface method, Limit state moment function.


Gökhan İMANÇLI, Mehmet Rifat KAHYAOĞLU, Gürkan ÖZDEN. Limit State Moment Functions for Laterally Loaded Single Piles in Local OC Clay. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2009; 15(3): 405-416


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale