Orta Anadolu'da kabuğa ait sismik P ve S dalga hızı yapısının belirlenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-45548 | DOI: 10.5505/pajes.2018.45548  

Orta Anadolu'da kabuğa ait sismik P ve S dalga hızı yapısının belirlenmesi

İbrahim Hakan Demirsıkan, Şakir Şahin, Erdinç Öksüm
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Anabilimdalı, Isparta

Bu çalışmada, Orta Anadolu’da yerel depremlerin varış zamanlarından hareketle Poisson oranı Tomografisi metodu kullanılarak üç boyutlu (3-B) hız yapısını belirlenmiştir. Bu çerçevede, toplam 27.141 adet depreme ait 109.740 adet P dalgası ve 102.934 adet S dalgası varış zamanı verisi kullanılmıştır. Depremler Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ne (KRDAE) bağlı Ulusal Pasif Hareket Sismik Ağı’na bağlı istasyonlar tarafından kaydedilmiştir. İnceleme alanında bulunan deprem istasyonları ve deprem merkez üssü dağılımı, elde edilen Vp ve Vs hız dağılımının 40 km’ye kadar güvenilir sonuç verdiğini göstermektedir. Dama tahtası (Checkerboard) çözünürlük testi ve ışın yolu dağılımları bu durumu doğrulamaktadır. Tomografik sonuçlar, Orta Anadolu’da kabuk ve üst mantoda yanal heterojenliklerin varlığına işaret etmektedir. Depremlerin bölgedeki karmaşık tektonik ve jeolojik yapıdan dolayı genel olarak sismik hızın düştüğü alanlarda oluştuğu dikkati çekmektedir. Düşük veya yüksek hız değerlerine sahip olan tüm bölgelerin gerilme enerjisi birikimi için potansiyel alanlar olduğunu görülmektedir. Elde edilen Vp ve Vs modelleri, Orta Anadolu'daki mevcut sismotektonik yapıyı net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: P ve S dalga hızları, Sismik Tomografi, Orta Anadolu, Sismik Hız.


Determination of seismic P and S wave velocity structure of crust in central Anatolia

İbrahim Hakan Demirsıkan, Şakir Şahin, Erdinç Öksüm
Department of Geophysical Engineering, Süleyman Demirel Universty, Isparta, Turkey

In this study, the three-dimensional (3-D) velocity structure was determined by Poisson ratio Tomography method based on the arrival time of local earthquakes in Central Anatolia. For this purpose, total 27,141 earthquakes’ 109,740 P waves and 102,934 S wave arrival times data were used. Earthquakes were recorded by stations related to the National Passive Motion Seismic Network connected of Bogazici University, Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI). The earthquake stations in the study area and the earthquake epicenter distribution show that the Vp and Vs velocity distribution yielded reliable results up to 40 km. Checkerboard resolution test and ray path distributions confirm this situation. Tomographic results indicate the presence of lateral heterogeneities in the crust and upper mantle in Central Anatolia. It is seen that the earthquakes occurred in areas where the seismic velocity in general is decreased due to the complex tectonic and geological structure in the region. It is seen that all regions with low or high velocity values have potential areas for stress tensor energy accumulation. Obtained Vp and Vs models clearly show the existing seismotectonic structure in Central Anatolia.

Keywords: P and S wave velocity, Seismic Tomography, Center Anatolia, Seismic Velocity.
Sorumlu Yazar: İbrahim Hakan Demirsıkan, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale