Stronsiyum ve stronsiyum-magnezyum katkılarının ötektiküstü Al-17Si alaşımının içyapı ve mekanik özelliklerine etkisi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-46343 | DOI: 10.5505/pajes.2018.46343  

Stronsiyum ve stronsiyum-magnezyum katkılarının ötektiküstü Al-17Si alaşımının içyapı ve mekanik özelliklerine etkisi

Ali Paşa Hekimoğlu, Gizem Ayata
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Rize

Al-17Si, Al-17Si-0,1Sr ve Al-17Si-0,1Sr-0,6Mg alaşımları kokil kalıba döküm yöntemi ile üretildi. Alaşımların yapısal ve mekanik özellikleri üretilen alaşım külçelerinden talaşlı imalat yöntemiyle hazırlanan numuneler üzerinde yapılan incelemeler ile belirlendi. İçyapı incelemeleri standart metalografik yöntemler ile hazırlanan ancak dağlama yapılmayan numuneler üzerinde gerçekleştirildi. Sertlik değerleri Brinell sertlik ölçüm yöntemi, mekanik özelikleri ise üniversal bir çekme deneyi makinesinde yapılan testler yardımıyla belirlendi. İkili Al-17Si alaşımının içyapısının alüminyumca zengin α dendiritleri, primer silisyum, ötektik Al-Si fazlarından oluştuğu, üçlü Al-17Si-0,1Sr alaşımının içyapısının ise ikili Al-17Si alaşımındaki fazlara ek olarak AlxSiySrz fazı içerdiği görüldü. Üçlü Al-17Si-0,1Sr alaşımına %0,6 oranında yapılan magnezyum katkısının ise bu alaşımın içyapısını belirgin bir şekilde etkilemediği görüldü. Al-17Si alaşımının sertlik, akma dayanımı, çekme dayanımı ve kopma uzaması değerleri sırasıyla 57 BSD, 93,7 MPa, 127,6 MPa ve %2,4, olarak ölçüldü. Bu değerler Al-17Si-0,1Sr alaşımında 55 BSD, 95,2 MPa, 137,9 MPa ve %2,9, Al-17Si-0,1Sr-0,6Mg alaşımında ise sırasıyla 70 BSD, 123,2 MPa, 141,1 MPa ve %1,1 ölçüldü. Stronsiyum katkısının ikili Al-17Si alaşımının sertliğini çok az da olsa düşürdüğü, akma ve çekme dayanımı ile kopma uzaması değerlerini ise iyileştirdiği görüldü. Magnezyum katkısının ise üçlü Al-17Si-0,1Sr alaşımının akma ve çekme mukavemetini önemli ölçüde artırdığı ancak, kopma uzamasını azalttığı görüldü. Stronsiyum ve stronsiyum-magnezyum katkılarının Al-17Si alaşımının mekanik özelliklerine etkisi alaşımların yapısal özelliklerine dayandırılarak açıklandı.

Anahtar Kelimeler: Al-17Si esaslı alaşımlar, İçyapı, Mekanik Özellikler


Effect of Strontium and Strontium-Magnesium Additions on the Microstructure and Mechanical Properties of Hypereutectic Al-17Si Alloy

Ali Paşa Hekimoğlu, Gizem Ayata
Mechanical Engineering Department, Engineering Faculty, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey

Al-17Si, Al-17Si-0,1Sr and Al-17Si-0.1Sr-0,6Mg alloys were produced by permanent mold casting method. The structural and mechanical properties of the alloys were determined by the investigations carried out on specimens prepared by machining of the produced alloy ingots. The microstructural examinations were carried out on specimens prepared by standard metallographic methods but without etching. Their hardness and mechanical properties were determined by Brinell hardness measurement method and universal tensile tests, respectively. The microstructure of the binary Al-17Si alloy consisted of aluminum-rich α dendrites, primary silicon, and eutectic Al-Si phases. Ternary Al-17Si-0.1Sr alloy contained AlxSiySrz phase in addition to phases in the binary Al-17Si alloy. It was observed that the 0.6% magnesium addition to the ternary Al-17Si-0.1Sr alloy did not significantly affect the microstructure of this alloy. The values of the hardness, yield strength, tensile strength and elongation to fracture of Al-17Si alloy were measured as 57 BSD, 93.7 MPa, 127.6 MPa and %2.4, respectively. These values were measured as 55 BSD, 95.2 MPa, 137.9 MPa and 2.9% in Al-17Si-0.1Sr alloy and 70 BSD, 123.2 MPa, 141.1 MPa and 1.1% in Al-17Si-0.1Sr-0.6Mg alloy. The addition of strontium reduced the hardness of the binary Al-7Si alloy to a lesser degree, but improved the yield and tensile strength and elongation to fracture values. Magnesium addition significantly increased the yield and tensile strength of the ternary Al-17Si-0.1Sr alloy, but decreased their elongation to fracture. The effects of strontium and strontium-magnesium additions on the mechanical properties of the Al-17Si alloy were discussed in terms of their structural properties.

Keywords: Al-17Si based alloys, Microstructure, Mechanical Properties
Sorumlu Yazar: Ali Paşa Hekimoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale