A NOVEL Cu(II) DETECTION ASSAY VIA MODIFIED GLASSY CARBON ELECTRODE [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(7): 1284-1286 | DOI: 10.5505/pajes.2017.46762  

A NOVEL Cu(II) DETECTION ASSAY VIA MODIFIED GLASSY CARBON ELECTRODE

Onur Akyıldırım1, Haydar Yüksek2, Özlem Gürsoy Kol2, Sevda Manap2, Murat Beytur2, Mehmet Lütfi Yola3
1Kafkas Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi, Kars
2Kafkas Üniversitesi, Kimya Bölümü, Fen-edebiyat Fakültesi, Kars
3Sinop Üniversitesi, Malzeme Ve Metalurji Mühendisliği Bölümü, Sinop

Bakır (Cu (II)) çok düşük seviyelerde birçok bitki ve hayvan için gerekli ve gerekli bir mikro besleyicidir. Bununla birlikte, hücre zarları ile birleşmesi nedeniyle su bitkileri için yüksek seviyelerde toksiktir. Camsı karbon elektrot (GCE), 3-fenil-4-[2-(2-naftilsülfoniloksi)-benzilamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on (3-PNO) ile 0,1 M destek elektrot içinde modifiye edildi. Modifiye edilmiş yüzey dönüşümlü voltametri (CV) ve X-ışınları fotoelektron spektroskopisi ile karakterize edildi. Karakterizasyon sonuçlarına göre modifiye elektrot başarılı bir şekilde elde edildi. 3-PNO ile modifye edilmiş GCE, Cu(II) iyonunun su numunesinin içinde analizi için kullanıldı. Konsantrasyon aralığı ve deteksiyon limiti sırasıyla 1.0×10-10 - 2.0×10-8 M ve 2.0×10-11 M (S/N = 3), olarak bulundu.

Anahtar Kelimeler: 3-PNO, Modifikasyon, Cu(II) iyon analizi


MODİFİYE EDİLMİŞ CAMSI KARBON İLE YENİ BİR Cu(II) ANALİZ YÖNTEMİ

Onur Akyıldırım1, Haydar Yüksek2, Özlem Gürsoy Kol2, Sevda Manap2, Murat Beytur2, Mehmet Lütfi Yola3
1Kafkas University, Department Of Chemical Engineering, Faculty Of Engineering And Architecture, Kars
2Kafkas University, Department Of Chemistry, Faculty Of Science And Letters, Kars, Turkey
3Sinop University, Department Of Metallurgical And Materials Engineering, Sinop

Copper (Cu(II)) is an essential and necessary micronutrient for many plants and animals at very low levels. However, it is toxic to aquatic plants at high levels due to its association with cell membranes. Glassy carbon electrode (GCE) was modified by the 3-phenyl-4-[2-(2-naphthylsulfonyloxy)-benzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (3-PNO) in 0.1 M supporting electrolyte. The modified surface was confirmed by cyclic voltammetry (CV) and x-ray photoelectron spectroscopy (XPS). According to characterization data, the GCE with 3-PNO was succesfully obtained. The GCE with 3-PNO was utilized for Cu(II) ions analysis in water samples. The concentration range and the limit of detection (LOD) were 1.0×10-10 - 2.0×10-8 M and 2.0×10-11 M (S/N = 3), respectively.

Keywords: 3-PNO, Modification, Cu(II) ion analysis


Onur Akyıldırım, Haydar Yüksek, Özlem Gürsoy Kol, Sevda Manap, Murat Beytur, Mehmet Lütfi Yola. MODİFİYE EDİLMİŞ CAMSI KARBON İLE YENİ BİR Cu(II) ANALİZ YÖNTEMİ. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(7): 1284-1286

Sorumlu Yazar: Onur Akyıldırım, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale