Karesel atama problemleri için tavlama benzetimi paralelleştirme yöntemlerinin karşılaştırılması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(5): 898-905 | DOI: 10.5505/pajes.2017.46794  

Karesel atama problemleri için tavlama benzetimi paralelleştirme yöntemlerinin karşılaştırılması

Selahattin Akkaş1, Kadir Kavaklıoğlu2
1Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Denizli

Karesel atama problemi (KAP), NP-hard sınıfındaki en zor kombinatoryal optimizasyon problemlerinden birisidir. Problemin zorluğundan dolayı birçok araştırmacı tarafından çalışılmaktadır. Bu çalışmada tavlama benzetimi yöntemi MATLAB platformunda paralelleştirilerek bir KAP kütüphanesi olan QAPLIB’den alınan 36 örnek problem çözülmüştür. Değişik paralelleştirme yöntemlerinin performansları kullanılan problemler için karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak seri tavlama benzetimi yöntemiyle karşılaştırıldığında, paralel yöntemlerin uygun parametreler kullanıldığında daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Karesel atama problemi, Paralel programlama, Tavlama benzetimi, Optimizasyon


Comparison of simulated annealing parallelization methods for quadratic assignment problems

Selahattin Akkaş1, Kadir Kavaklıoğlu2
1Pamukkale University, Faculty of Engineering, Department of Computer Engineering, Denizli, Turkey
2Pamukkale University, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, Denizli, Turkey

The quadratic assignment problem (QAP) is one of the most difficult combinatorial optimization problems in the NP-hard class. Due to the difficulty of the problem, many researchers have been studying it. In this work, the simulated annealing method is parallelized on MATLAB platform and solved 36 problems from QAPLIB which is a QAP library. The performances of different parallelization methods are compared for the problems used. As a result, when compared with the serial simulated annealing method, it is seen that the parallel methods give better results when the appropriate parameters are used.

Keywords: Quadratic assignment problem, Parallel programming, Simulated annealing, Optimization


Selahattin Akkaş, Kadir Kavaklıoğlu. Comparison of simulated annealing parallelization methods for quadratic assignment problems. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(5): 898-905

Sorumlu Yazar: Selahattin Akkaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale