Yazılım geliştirme taleplerinin metin madenciliği yöntemleriyle önceliklendirilmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-47827 | DOI: 10.5505/pajes.2019.47827  

Yazılım geliştirme taleplerinin metin madenciliği yöntemleriyle önceliklendirilmesi

Murat Can Tekin1, Volkan Tunalı2
1Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul
2Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü, İstanbul

Kurumsal şirketlerde, yazılımlardaki hatalar ve değişiklik talepleri genellikle bir talep yönetim sistemi üzerinden Bilgi Teknolojileri (BT) birimine iletilir. Bu sistemde yer alan öncelik bilgisi BT birimi için kritik öneme sahiptir. Ancak, talebi giren kişilerin inisiyatifine bırakılan öncelik kararı her zaman gerçekçi olmamaktadır. Örneğin, kritik olmayan ve düşük öncelikli bir değişiklik talebi yüksek öncelikli olarak girilebilmekte, bu da hatalı planlama ve müşteri memnuniyetsizliği ile sonuçlanabilmektedir. Bu çalışmada, iç müşteri talepleri metin madenciliği yöntemleriyle sınıflandırılarak taleplerin önem derecesi tahmin edilmeye çalışılmıştır. Sistemin eğitimi ve testi için kurumsal bir şirketin talep yönetim sisteminden alınan kayıtlar kullanılmıştır. Ham metin formundaki talep verisi üzerinde temizlik ve önişleme işlemlerinin ardından, doküman-terim matrisinin oluşturulmasında TF-IDF (Terim Frekansı – Ters Doküman Frekansı) ağırlıklandırma yönteminden yararlanılmıştır. Oluşturulan veri seti üzerinde çeşitli sınıflandırma algoritmaları test edilmiş ve en yüksek başarım %54.1 F-Skoru ile Sequential Minimal Optimization algoritmasıyla elde edilmiştir. Ayrıca, aşırı örnekleme yoluyla sınıfların dengeli hale getirildiği veri seti üzerinde ise en yüksek başarıma %74.5 F-Skoru değeri ile Random Forest algoritmasıyla ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yazılım mühendisliği, Talep önceliklendirme, Yapay öğrenme, Metin sınıflandırma, Random forest


Prioritization of software development demands with text mining techniques

Murat Can Tekin1, Volkan Tunalı2
1Department of Computer Engineering, Maltepe University, İstanbul, Turkey
2Department of Software Engineering, Maltepe University, İstanbul, Turkey

In corporations, software issues and software change demands are forwarded to the Information Technology (IT) unit via a demand management system. The priority information in this system has critical importance to the IT unit. However, the priority decision that is left to the individuals who create the demand records may not always be realistic. For instance, a non-critical and low-priority demand may be created with the highest priority, and this may lead to faulty planning and eventually to customer dissatisfaction. In this work, internal customer demands were classified using text mining techniques and their priorities were predicted. The system was trained and tested with the records extracted from the demand management system of a corporation. After cleaning and preprocessing the raw textual demand data, TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency) weighting scheme was used when creating the document-term matrix. Several classification algorithms were tested on the data set generated, and the highest performance was obtained by Sequential Minimal Optimization algorithm with 54.1% F-Score. In addition, on the dataset made balanced with oversampling technique, the highest performance was achieved by Random Forest algorithm with 74.5% F-Score.

Keywords: Software engineering, Demand prioritization, Machine learning, Text classification, Random forest
Sorumlu Yazar: Volkan Tunalı, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale