Metal sabunlarının parafinin katalitik oksidasyonu üzerine etkisi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(7): 908-911 | DOI: 10.5505/pajes.2017.48264  

Metal sabunlarının parafinin katalitik oksidasyonu üzerine etkisi

Sevil Sener
Ege Üniversitesi, Aliağa M.Y.O., Aliağa-İZMİR, TÜRKİYE

Bu çalışmada; Ba, Mn ve Pb metal sabunları, stearik asit ve bu metallerin tuzları kullanılarak sentezlenmiş ve erime noktaları tayin edilmiştir. Sentezlenen metal sabunları farklı konsantrasyonlar da parafin oksidasyonunda katalizör olarak kullanılmıştır. Oksidasyon sonucu oluşan aldehit, keton ve karboksilli asitlerin miktarı, titrasyon yöntemi kullanılarak asit değeri (AV.) olarak tayin edilmiştir. Bu değerler % stearik asit değerine (%SAD) dönüştürülmüştür. Sonuç da Ba, Mn ve Pb stearat sabunlarını, katalizör olarak Parafin oksidasyonu üzerindeki davranışları ve erime noktaları ile olan ilişkisi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Metal sabunları, Baryum sabunu, Mangan sabunu, Kurşun sabunu, Parafin oksidasyonu, Metal Stearatlar, Stearik Asit.


The catalyst effect of metal soaps on paraffin oxidation

Sevil Sener
Ege University, Comminity College of Aliaga, Aliaga-IZMİR, TURKEY

In this study; Ba, Mn and Pb metal soaps were synthesized using stearic acid with the salts of these metals, and then melting points were determined. Different concentrations of synthesized metal soaps were also used as catalysts for paraffin oxidation. The amount of aldehyde, ketone and carboxylic acids formed as a result of oxidation was determined as an acid value (A.V.) using the titration method. These values were converted to% stearic acid value (%SAD). The result also examines the relationship between Ba, Mn and Pb stearate soaps, behavior on paraffin oxidation as a catalyst and melting points.

Keywords: Metallic soaps, Barium soap, Manganese soap, Lead soap, Parafin oxidation, Metal stearates, Stearic acid


Sevil Sener. The catalyst effect of metal soaps on paraffin oxidation. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(7): 908-911

Sorumlu Yazar: Sevil Sener, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale