Doğrudan metil alkol oksidasyonu için polioksometalat/karbon nitrit nanotüp nanokompozitinin uygulanması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-48865 | DOI: 10.5505/pajes.2018.48865  

Doğrudan metil alkol oksidasyonu için polioksometalat/karbon nitrit nanotüp nanokompozitinin uygulanması

Mehmet Lütfi Yola
İskenderun Teknik Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Hatay, Türkiye

Grafit karbon nitrit (g-C3N4) karbon bazlı nanomateryaller arasında kararlı karbon allotropudur. Π bazlı polimer sisteminde elektron lokalizasyonu olmayan C − N bağlarından oluşur. Polioksometalatlar (POMs) redoks-aktif maddelerdir ve doğrudan metanol oksidasyonu ve enerji depolama için hayati bir potansiyele sahiptir. POM'lar, yüksek değerli metaller ve anyonik metal oksitler içerdikleri için ilgi görmektedir.Bu çalışmada, Polioksometalat/ karbon nitrit nanotüp (C3N4 NTs) sentezlenmiş ve yakıt hücresi için uygulanmıştır. Öncelikle, hazırlanan nanokompozitin yapısı geçirgen elektron mikroskopu (TEM), x-ışınları fotoelektron spektroskopisi (XPS) ve taramalı elektron mikroskopu (SEM) kullanılarak incelenmiştir. Daha sonra bu nanokompozit modifiyeli elektrot kullanılarak elektrokimyasal ölçümler gerçekleştirilmiştir. POM-C3N4 NTs/GCE ve C3N4 NTs/GCE elektrotların elektrokimyasal aktif yüzeyleri sırasıyla 0.511 cm2 ve 0.169 cm2 olarak bulunmuştur. Hazırlanan nankompozit metil alkole karşı aktif bir katalitik etki göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Nanokompozit, Karbon nitrit nanotüp, Polioksometalat, Doğrudan yakıt hücresi


Application of polyoxometalate/carbon nitride nanotubes nanocomposite for directly methanol oxidation

Mehmet Lütfi Yola
Iskenderun Technical University, Faculty Of Engineering And Natural Sciences, Department Of Biomedical Engineering, Hatay, Turkey

Fuel cell in this study consumes methanol as fuel and they are very important for clean environment and effective energy conversion. Graphitic carbon nitride (g-C3N4) is carbon allotrope among carbon based nanomaterials. It consists of C−N bonds in π-based polymer. Polyoxometalates (POMs) are redox-active materials and have crucial potential for direct methanol oxidation and energy storage. POMs attract important interest because they included in high-valent metals and anionic metal oxides. In present report, the nanocomposite of polyoxometalate/C3N4 NTs was synthesized and applied for fuel cell. Firstly, the structure of prepared nanocomposite was investigated by transmission electron microscope (TEM), x-ray photo electron spectroscopy (XPS) and scanning electron microscope (SEM). After that, the voltammetric measurements were performed by using nanocomposite modified electrode. The electrochemical active areas of POM-C3N4 NTs/GCE and C3N4 NTs/GCE are 0.511 cm2 and 0.169 cm2, respectively. The prepared nanocomposite demonstrated active catalytic effect towards methanol.

Keywords: Nanocomposite, Carbon nitride nanotubes, Polyoxometalates, Direct Fuel Cell
Sorumlu Yazar: Mehmet Lütfi Yola, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale