Kuru kayısılardaki kükürt miktarının serum oksidatif stres parametleri üzerine etkisi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-49035 | DOI: 10.5505/pajes.2019.49035  

Kuru kayısılardaki kükürt miktarının serum oksidatif stres parametleri üzerine etkisi

Önder Otlu1, Tuğba Raika Kıran2, Ercan Karabulut3, Aysun Bay Karabulut4
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı
2İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
4Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı

Kayısı, ticari olarak dünyanın birçok yerinde yetiştirilebilen önemli meyvelerden birisidir. Kayısılar güneşte veya depolanma süresini uzatmak amacıyla kükürtle muamele edilerek kurutulmaktadır. Birçok Avrupa ülkesi ve ülkemizde kuru kayısı bulunması gereken kükürt miktarı 2000ppm'dir ve bu miktarın aşağı çekilme ihtimali vardır. Çalışmanın amacı, yüksek ve düşük kükürt içerikli kayısılarla beslenmenin serum oksidatif stres parametreleri üzerine etkilerini karşılaştırmaktır. Toplamda 84 adet Wistar albino rat, gün kurusu kayısı ve farklı miktarda kükürt içeren kuru kayısıların kullanıldığı yemlerle 12 hafta boyunca beslendi. Ratların serum Total antioksidan seviye, Total oksidan seviye, Malondialdehit ve Glutatyon seviyeleri ölçüldü. En yüksek total antioksidan seviye gün kurusu kayısı ile beslenen grupta, en düşük total antioksidan seviye ise 3000ppm grubunda gözlemlenmiştir. Malondialdehit seviyelerinde sadece 1000ppm grubunda, Glutatyon seviyelerinde ise 1000ppm, 2000ppm ve 3000ppm gruplarında anlamlı artışlar görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kükürtlü kayısı, Oksidatif stres, Rat, Serum


Effect of sulfur amount in dry apricot on serum oxidative stress parameters

Önder Otlu1, Tuğba Raika Kıran2, Ercan Karabulut3, Aysun Bay Karabulut4
1Fırat University Faculty Of Veterinary Medicine, Department Of Genetics
2İskenderun Technical University Faculty Of Engineering And Natural Sciences, Biomedical Engineering
3Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty Of Medicine, Department Of Medical Pharmacology
4Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty Of Medicine, Department Of Biochemistry

Apricot is one of the important fruit that can be grown in many parts of the world. The apricots are dried in the sun or by treatment with sulfur to prolong the storage time. In many European countries and in our country, the amount of sulfur required in dried apricots is 2000ppm and this amount is likely to drop down. The aim of this study is to compare the effects of high and low sulfur apricot diet on serum oxidative stress parameters. In total, 84 Wistar albino rats were fed for 12 weeks with the use of dried apricots containing different amounts of sulfur and sun-dried apricots. Serum total antioxidant level, total oxidant level, malondialdehyde and glutathione levels of the rats were measured. The highest total antioxidant level was observed in the group fed with sun dried apricot, while the lowest total antioxidant level was observed in the 3000ppm group. Malondialdehyde levels increased only in 1000ppm group, while glutathione levels were significantly increased in 1000 ppm, 2000ppm and 3000ppm groups.

Keywords: Sulfur dried apricot, Oxidative stress, Rat, Serum
Sorumlu Yazar: Tuğba Raika Kıran, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale