Karbon nanotüp katkılanmış TiO2’in elektriksel ve optik özellikleri [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(7): 870-873 | DOI: 10.5505/pajes.2017.49358  

Karbon nanotüp katkılanmış TiO2’in elektriksel ve optik özellikleri

Seval Hale Güler1, Ömer Güler2
1Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Mersin, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Elazığ, Türkiye

Bu çalışmada, kimyasal buhar çöktürme metodu (CVD) ile sentezlenen karbon nanotüpler (KNT) titanyum dioksit (TiO2) matrisi içerisine ağırlıkça %0.1, 0.2, 1 ve 2 oranlarında takviye edilmişlerdir. Elde edilen numunelerin yapısal karakterizasyonu Taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak yapılmıştır. Numunelerin sıcaklığa bağlı elektriksel iletkenlikleri ölçülmüştür. UV-VIS spektrometresi kullanılarak optik özellikleri tespit edilmiştir. Kompozitteki karbon nanotüp miktarının artışı gerek oda sıcaklığında gerekse artan sıcaklıklarda elektriksel iletkenliğin artmasına neden olmuştur. Ayrıca, KNT’ler TiO2’in UV ışınlarını absorbe etme özelliğini arttırmış, yasak enerji aralığının (Eg) azalmasına sebep olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Titanyum dioksit, Karbon nanotüp, Optik özellikler


The electrical and optical properties of TiO2 reinforced by carbon nanotubes

Seval Hale Güler1, Ömer Güler2
1Mercin University, Engineering Faculty, Metalurgical and Materials Engineering Department, Mercin Turkey
2Firat University, Engineering Faculty, Metalurgical And Materials Engineering Department, Elazig, Turkey

In this study, Carbon Nanotubes (CNT) synthesized with Chemical Vapour Deposition (CVD) were reinforced with 0.1, 0.2, 1 and 2% weight in Titanium dioxide (TiO2). Structural characterization of samples was analyzed by Scanning Electron Microscope (SEM). Electrical conductivities of samples, based on temperature, were surveyed. Optical properties were determined using UV-VIS spectrometer. Increase in CNT rate in composites caused electrical conductivity both room and rising temperature. Furthermore, CNT caused the increases in ability of TiO2's to absorb UV beam, and the reduces on forbidden energy gap (Eg).

Keywords: Titanium dioxide, Carbon nanotube, Optical properties


Seval Hale Güler, Ömer Güler. The electrical and optical properties of TiO2 reinforced by carbon nanotubes. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(7): 870-873

Sorumlu Yazar: Seval Hale Güler, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale