Elazığ ili ve çevresinin çizgisel yapılarının gravite verisine sınır analizi teknikleri uygulanarak belirlenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-50469 | DOI: 10.5505/pajes.2018.50469  

Elazığ ili ve çevresinin çizgisel yapılarının gravite verisine sınır analizi teknikleri uygulanarak belirlenmesi

Fatma Figen Altınoğlu
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Denizli

Gömülü yeraltı yapılarının yerlerinin ve sınırlarının belirlenmesi, yerbilimlerinde önemli bir problemdir. Sınır belirleme yöntemleri olarak bilinen birçok süzgeç, potansiyel alan verileri uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu çalışmada, önce yapay olarak oluşturulan yeraltı modeline süzgeçler uygulanmıştır. Elde edilen sonuçların yorumlanmasıyla, yöntemlerin becerisi tartışılmıştır. Gerçek arazi verisi uygulamasında, Doğu Anadolu bölgesinde yer alan, Elazığ ili ve çevresini içine alan bölgenin, Bouguer gravite anomali verisine sınır belirleme yöntemlerinin uygulanmasıyla, bölgedeki ana faylar ve fay sistemleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bölgenin hakim tektonik yapıları olan Doğu Anadolu fayı ve Güney Doğu Anadolu fayı başarılı bir şekilde belirlenmiştir. Bunun yanında çalışma alanının kuzey kesiminde Elazığ ili ve Elazığ-Pertek-Akpazar arasında yaklaşık D-B ve GB-KD uzanımlı çizgisellikler belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sınır belirleme yöntemleri, Gravite, Çizgisellik, DAFZ, Elazığ ili ve çevresi


Determination of linear features of Elazığ province and surrounding by applying boundary analyzing techniques to gravity data

Fatma Figen Altınoğlu
Pamukkale University Engineering Faculty, Geophysical Engineering Department, Denizli

Defining the location and boundary of the buried features is an important task in earth science. Many filters, known as edge detection methods, are used in potential field data applications. In this study, the filters were firstly applied to a synthetically generated model. The result maps obtained by using the methods to the gravity anomaly of the model were compared and the skill of the methods were discussed. In the real data application, main faults and fault systems in the region have been tried to be determined by applying the boundary detection methods to the Bouguer gravity anomaly data of Elazığ province and its surroundings in Eastern Anatolia region. The East Anatolian fault and the South East Anatolian fault, which are the dominant tectonic structures of the region, have been successfully determined. In addition to this, approximately E-W and SW-NE extensional lineaments were determined between Elazığ province and Elazığ-Pertek-Akpazar in the northern part of the study area.

Keywords: Edge detection methods, Gravity, Lineament, EAFZ, Elazığ province and surroundings
Sorumlu Yazar: Fatma Figen Altınoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale