İndüksiyon motor denetiminde interpolasyon tekniklerinin kullanımı [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(2): 301-311 | DOI: 10.5505/pajes.2019.51333  

İndüksiyon motor denetiminde interpolasyon tekniklerinin kullanımı

Özcan Otkun
3Nokta Akademi Şti., Elektrik Elektronik Müh., Proje Yöneticisi, Trabzon, Türkiye

IM’ler (Indüksiyon Motor) farklı yüklerde çalışırken nominal hızın gerisinde kaldıkları bilinmektedir. Bu bağlamda motor sürücüleri önem kazanmaktadır. Bu konu geçmişten günümüze pek çok bilim insanının dikkatini çekmiştir. Bu çalışmada, IMS’nin (Indüksiyon Motor Sürücüsü) başarımını arttırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. IMS’de SD (Skaler Denetim) yöntemi kullanılmıştır. SD’de değişken frekanslı kontrol tekniği tercih edilmiştir. Böylece farklı yüklerde çalışan IM’nin nominal hızda çalışabilmesi için frekans değiştirilecektir. Frekans değişimini sağlamak için GNI (Gregory-Newton Interpolasyon) ve LI (Lagrange Interpolasyon) çözüm teknikleri kullanılmıştır. Bu iki farklı çözüm yöntemi, farklı yüklere karşılık nominal hız için gereken frekansı hesaplayarak sürücüye iletmektedir. Çalışma Matlab / Simulink programında test edilmiştir. Testlerden elde edilen sonuçlar iki interpolasyon tekniğinin de başarılı sonuçlar ürettiğini göstermiştir. Benzer sonuçlar üreten bu iki teknikte; GNI tekniğinin farklı yüklere cevap verme süresi yaklaşık 0.041-0.065 s arasında iken, LI tekniğinin cevap verme süresi 0.003 s’dir. Çalışma sonunda PI (Oransal-Integral) denetleyici ile performans incelemesi yapılmıştır. Önerilen bu tekniklerin performansı şekil ve tablolar halinde verilmiştir. Elde edilen sonuçlar önerilen tekniklerin farklı hız ve yük değişimlerine hızlı cevap verdiği, daha hassas ve kararlı bir hız denetimi sağladığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Hız kontrol, Indüksiyon motor sürücüsü, Interpolasyon, Lagrange, Gregory-Newton, IM


The use of interpolation techniques in induction motor control

Özcan Otkun
3Nokta Academy Company, Electrical Electronics Eng., Project Manager, Trabzon, Turkey

IMs (Induction Motor) are known to remain behind the rated speed when operating at different loads. In this context, motor drivers gain importance. This subject has attracted the attention of many scientists from past to present. In this study, In order to increase the performance of Induction Motor Driver (IMD) was performed. SC (Scalar Control) method was used in IMD. The variable frequency control technique was preferred in SC. Thus, the frequency will be changed so that the IM operating in different loads can operate at nominal speed. GNI (Gregory-Newton Interpolation) and LI (Lagrange Interpolation) solution techniques were used to ensure frequency variation. These two different solution methods calculate the frequency required for the nominal speed in response to different loads to the driver. The study was tested in the Matlab / Simulink program. The results obtained from the tests showed that two interpolation techniques produced successful results. In these two techniques producing similar results; The response time of the GNI technique to the different loads is between 0.041-0.065 s, while the response time of the LI technique is 0.003 s. At the end of the study with PI (Proportional Integral) controller the performance analysis was performed. The performance of these proposed techniques is given in figures and tables. The results showed that the proposed techniques provide quick response to different speed and load changes and provide a more precise and stable speed control.

Keywords: Speed control, Induction motor drive, Interpolation, Lagrange, Gregory-Newton, IM


Özcan Otkun. The use of interpolation techniques in induction motor control. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(2): 301-311

Sorumlu Yazar: Özcan Otkun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale