Plastik Malzemelerde Federin Deformasyon Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-52893 | DOI: 10.5505/pajes.2018.52893  

Plastik Malzemelerde Federin Deformasyon Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Abdulmecit Güldaş1, Mehmet Altuğ2, Farnoud Khakzad3
1Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği, Ankara
2İnönü Üniversitesi, Malatya Myo, Makine Ve Metal Teknolojileri Bölümü, Malatya,
3Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Bu çalışmada, federlerin plastik parçanın deformasyonuna etkileri incelenmiştir. Bu bağlamda, feder parametresi olarak feder kalınlığı, feder yüksekliği, federin açısı ve federlerin dip kısmındaki yarıçapı olmak üzere dört farklı feder parametresi belirlenmiştir. Plastik parçanın mekanik özeliklerini analiz edebilmek 5 farklı yükseklik, 5 farklı kalınlık, 5 farklı yarıçap ve 3 farklı feder açısı belirlenerek tasarım yapılmıştır. Plastik parçanın belirlenen parametrelere göre mukavemeti Ansys yazılımı ile analiz yapılarak tespit edilmiştir. Bu çalışmaya göre, feder yüksekliğinin artması deformasyon oranını yaklaşık %49 azaltmaktadır. Feder kalınlığı ise deformasyon miktarını %44 oranında azalttığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Polipropilen, Feder, Deformasyon oranı


Investigation of Feder Effects on Deformation in Plastic Materials

Abdulmecit Güldaş1, Mehmet Altuğ2, Farnoud Khakzad3
1Department Of Manufacturing Engineering, Gazi University, Ankara, Turkey
2Department Of Machine And Metal Technologies, Malatyavocational High School, Inonu University, Malatya, Turkey
3Graduate School Of Natural And Applıed Scıences, Gazi University, Ankara, Turkey

In this study, the effects of the feders on the deformation of the plastic part were investigated. In this context, four different federal parameters have been identified, namely the feder thickness, the federation height, the federation angle and the radius at the bottom of the feds. 5 different heights, 5 different thicknesses, 5 different radius and 3 different feder angles were designed to analyze the mechanical properties of the plastic part. Resistance of the plastic part to the determined parameters was determined by analyzing with Ansys software. According to this study, the increase in feder height reduces the deformation rate by about 49%. Feder thickness was found to reduce the amount of deformation by 44%.

Keywords: Polypropylene, Feder, Deformation ratio
Sorumlu Yazar: Mehmet Altuğ, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale