Anaerobik çürütme prosesi ile stabilize edilen arıtma çamurları için modeller ve ADM1 [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-53011 | DOI: 10.5505/pajes.2018.53011  

Anaerobik çürütme prosesi ile stabilize edilen arıtma çamurları için modeller ve ADM1

Murat Mert Otuzaltı1, Nuriye Altınay Perendeci2
1Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü, Fabrikalar Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No: 3, Antalya-Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Antalya-Türkiye

Arıtma çamurlarının stabilizasyonunda kullanılan ve net enerji üretimi ile ön plana çıkan anaerobik çürütme proseslerinin modellenmesi konusunda literatürdeki mevcut çalışmalar proses ve model kompleksliği nedeniyle oldukça sınırlı sayıdadır. Güvenilir dinamik modellenme yaklaşımları; prosesin izlenmesi, proses dinamiğindeki temel mekanizmaların daha iyi anlaşılması ve tanımlaması ile proses davranışının tahmin edilmesine, kontrol algoritmalarının geliştirilmesine ve dizaynın kolaylıkla yapılmasına yönelik önemli bilgiler sunmaktadır.
Bu çalışmada; arıtma çamurlarının anaerobik çürütülmesi ile stabilizasyonu ve anaerobik çürütme prosesinin modellenmesinde kullanılan basit substrat karakterizasyon modelleri, ara substrat karakterizasyon modelleri ve ileri düzey substrat karakterizasyon modelleri tanıtılmıştır. Son olarak, Anaerobik Çürütme Modeli (ADM1), ADM1 uygulamaları ve modifikasyonları ve arıtma çamurlarının ADM1 ile modellenmesi konusunda literatürde mevcut çalışmalar detaylı olarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: ADM1, Anaerobik çürütme, Arıtma çamuru, Modelleme


Models and ADM1 for stabilized sewage sludge by anaerobic digestion process

Murat Mert Otuzaltı1, Nuriye Altınay Perendeci2
1ASAT- Antalya Water and Wastewater Administration Directorate, Fabrikalar Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No: 3, Antalya-Turkey
2Akdeniz University, Engineering Faculty, Environmental Engineering Department, Antalya-Turkey

Due to the process and model complexity, number of available modelling studies in literature related to anaerobic processes used for the stabilization of sewage sludge are limited. Reliable dynamic modelling approaches provides important information about monitoring the process, prediction of process behavior by better understanding and defining mechanisms of process dynamic, developing the control algorithms and designing easily.
In this study, basic substrate characterization models, secondary substrate characterization models and advanced level substrate characterization models are introduced which are used in modelling of stabilization of sewage sludge via anaerobic digestion along with the process of anaerobic digestion. Finally, available studies in the literature are summarized in detail related to Anaerobic Digestion Model (ADM1), ADM1 applications and modifications and modelling of sewage sludge via ADM1.

Keywords: ADM1, Anaerobic digestion, Modelling, Sewage sludge
Sorumlu Yazar: Nuriye Altınay Perendeci, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale