DÜZLEM ELASTO-PLASTİK GERİLME ANALİZİ İÇİN BİR PAKET PROGRAM [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 1998; 4(1): 519-525

DÜZLEM ELASTO-PLASTİK GERİLME ANALİZİ İÇİN BİR PAKET PROGRAM

Muzaffer TOPCU1
Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Denizli

Bu çalışmada, izotrop malzemeden veya metal matriksli kompozit malzemelerden imal edilen makina elemanlarında, sonlu elemanlar metodu kullanarak elastik ve elasto-plastik gerilme analizi yapan bir bilgisayar programı hazırlanmış ve programın işleyişi anlatılmıştır. Çözümde dokuz düğümlü dikdötgen izoparametrik elemanlar kullanılmıştır. İnterpolasyon fonksiyonu olarak Lagrange polinomlar seçilmiştir. Lineer denklem sistemlerinin çözümünü kısa zamanda, doğru ve en az bellek kullanarak yapan bir program geliştirilmiştir. Plastik bölgede gerilme hesabında, başlangıç gerilmesi metodu kullanılmıştır. Programın işleyişini göstermek için, iki örnek çözüm verilmiştir. Programlama dili olarak Fortran kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sonlu elemanlar metodu, Elasto-plastik gerilme analizi


A COMPUTER PROGRAM FOR ELASTO-PLASTIC STRESS ANALYSIS IN PLANE

Muzaffer TOPCU1
Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Denizli

In this study, the structure of computer program which solves the elastic and elasto-plastic stress analysis of machine elements that are manufactured isotrop materials or metal -matrix composites materials by using the finite element method, have been explained. An isoparametric rectangular element with nine nodes have been taken and Lagrange polynomials have been used as interpolation function. A computer program has been developed which solves the linear equation systems accurately by using optimum time and computer memory. In the calculation of plastic zone stress analysis initial stress method has been used. Two example solutions have been given for the related program. Fortran has been used as a program language.

Keywords: Finite element method, Elasto-plastic stress analysis


Muzaffer TOPCU. A COMPUTER PROGRAM FOR ELASTO-PLASTIC STRESS ANALYSIS IN PLANE. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 1998; 4(1): 519-525


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale