Yapıştırma bağlantılı kompozitlerde yapıştırma geometrisininin gerilme dağılımına etkisi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-54289 | DOI: 10.5505/pajes.2018.54289  

Yapıştırma bağlantılı kompozitlerde yapıştırma geometrisininin gerilme dağılımına etkisi

Levent Kırkayak
İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü

Yapıştırma bağlantılı kompozit yapılarda, bağlantı bölgelerinde oluşan soyulma ve kayma gerilmelerinin azaltılması ve gerilme yığılmasının önlenmesi, tasarımın toplam mukavemeti açısından oldukça önemlidir. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışmada, tek tesirli bindirme bağıntılarda, farklı geometrik desenlere ve iki farklı rijitliğe sahip yapıştırıcıların hibrit olarak bir arada kullanılarak modeler oluşturulmuş ve bu yaklaşımın gerilme dağılımına etkisi, sonlu elemanlar yöntemi kullanarak incelenmiştir. Sonuç olarak, iki farklı rijitlikde yapıştırıcının bir arada kullanıldığı ve farklı yapıştırma geometrilerine sahip hibrit modellerde, tek tip ve sürekli yapıştırıcının kullanıldığı modele göre, soyulma ve kayma gerilmeleri açısından önemli azalma olduğu gözlemlenmiş olup ayrıca yapıştırma geometrisinin gerilme dağılımını oldukça etkilediği grafiklerle gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yapıştırma Bağlantılı Kompozitler, Hibrit yapıştırma bağlantısı, Soyulma ve Kayma gerilmeleri, Sonlu Elemanlar Analizi (SEA)


The effects of adhesive geometry on the stress distribution in bonded joints

Levent Kırkayak
Istanbul Technical University, Faculty Of Mechanical Engineering, Department Of Mechanical Engineering

Reducing shear and peel stress and stress concentrations is important in terms of increasing the total strength of adhesively bonded composite joints. In this regard, two types of adhesives with different rigidity and geometric pattern are used together by employing the hybrid bonding method and the effects of the geometric shape and rigidity on the stress distribution of the single lap joints are examined via the finite element method. As a result, the peel and shear stresses are reduced significantly by using hybrid models in which two different adhesives with different adhesive pattern are used when compared to single adhesive bonding joints.

Keywords: Composite Bonded Joints, Hybrid adhesive joint, Peel and Shear stresses Finite Element Analysis (FEA)
Sorumlu Yazar: Levent Kırkayak, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale