Atenolol tayini için nafion ve çok duvarlı karbon nanotüp kaplı camsı karbon elektrot kullanılarak ultra hassas yöntem geliştirilmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(7): 1287-1292 | DOI: 10.5505/pajes.2017.54366  

Atenolol tayini için nafion ve çok duvarlı karbon nanotüp kaplı camsı karbon elektrot kullanılarak ultra hassas yöntem geliştirilmesi

Hilal Celik Kazici
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Van

Atenolol (Şekil 1), hipertansiyon tedavisinde yaygın olarak kullanılan β-bloker grubunu oluşturan antihipertansif ilaçtır. Bu çalışmada; Tansiyon tedavisinde kullanılan Tensinör ilacının redoks özellikleri, modifiye camsı karbon elektrot ve bu modifiye elektrot üzerine karbon nano tüp kaplanarak hazırlanmış elektrotlarda incelenmiştir. Nafion kaplı çok duvarlı karbon nanotüp (MWCNT/NGCE) elektrot yanıtı ile Nafion kaplı camsı karbon elektrot (NGCE) ve sadece camsı karbon elektrot (GCE) yüzeylerinin elektrot yanıtlarının destek elektroliti, pH, ve tarama hızı üzerine etkilerini araştırmak için Çevrimsel voltametri (CV) ve Diferansiyel puls voltametri (DPV) yöntemleri kullanılmıştır. Atenolol (ATN) Britton–Robinson (BR) tampon çözeltisinde (pH 7.0) 1.11 V (vsAg / AgCl (3.0 mol L-1 KC1) civarında gözlenmiştir. Voltametrik yöntem, optimum analitik deney koşulları altında, 3x10-5 µM -9x10-2 mM konsantrasyon aralığında lineer tepki göstermiştir. Britton–Robinson (BR) (pH=7) tamponundaki Tensinör belirme sınırı sonuçları, sırasıyla 7.67 x 10-5 mM ve 2.5 x 10-4 mM olarak bulunmuştur. Ayrıca çalışmada ilaçların hazırlanmasında kullanılan yardımcı maddeler ile girişim etkisi deneyleri gerçekleştirilmiş ve olumsuz bir etkiye rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Çevrimsel voltametri, Atenolol, Karbon nano tüp


Development of an ultra-sensitive method using nafion and multi-walled carbon nanotube coated glassy carbon electrode for atenolol determination

Hilal Celik Kazici
Department Of Chemical Engineering, Yuzuncu Yil University, Van, Turkey

Atenolol (Scheme 1) is antihypertensive drug that form β-blocker group, which widely used in the treatment of hypertension In this study, the redox properties of the Tensinor drug used in blood pressure treatment were examined on modified glassy carbon electrode and the electrodes prepared by coating carbon nanotubes on this modified electrode. In order to investigate the effects of nafion coated multi-walled glass nanotube (MWCNT / NGCE) electrode response and nafion coated glassy carbon electrode (NGCE) and electrode responses of only glassy carbon electrode (GCE) surfaces on the support electrolyte, pH and scan rate, the cyclic voltammetry (CV) and differential pulse voltammetry (DPV) methods were used. Atenolol (ATN) was observed in the Britton-Robinson (BR) buffer solution (pH 7.0) thereabouts 1.11 V (vsAg / AgCl (3.0 mol L-1 KCl). voltammetric method reacted linear at a concentration range between 3x10-5 μM and 9x10-2 μM under optimum analytical experimental conditions. The results of Tensinor's limit of detection on the Britton-Robinson (BR) (pH = 7) buffer were found to be 7.67 x 10-5 mM and 2.5 x 10-4 mM, respectively. Additionaly, in the study, interference effects experiments were performed with auxiliary substances used in the preparation of medicines and no negative effect was observed.

Keywords: Cyclic voltammetry, Atenolol, Carbon nano tube


Hilal Celik Kazici. Development of an ultra-sensitive method using nafion and multi-walled carbon nanotube coated glassy carbon electrode for atenolol determination. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(7): 1287-1292

Sorumlu Yazar: Hilal Celik Kazici, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale