HARİCİ OPTİK GERİBESLEMELİ YARIİLETKEN LAZER DİYOD’UN DİNAMİK KARARLILIĞI İÇİN KRİTİK DEĞERİN BELİRLENMESİ [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 1998; 4(1): 551-555

HARİCİ OPTİK GERİBESLEMELİ YARIİLETKEN LAZER DİYOD’UN DİNAMİK KARARLILIĞI İÇİN KRİTİK DEĞERİN BELİRLENMESİ

Remzi YILDIRIM1
Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik-Bilgisayar Bölümü, Ankara

Bu çalışmada optik haberleşme sistemlerinde kullanılan optik geribeslemeli yarıiletken lazer diyodun modülasyon altındaki dinamik kararlılık analizi yapılmıştır. Analizde küçük işaret oran eşitliklerinden elde edilen, lazer diyod (LD) transfer fonksiyonu H jw( ), optik geribeslemeli LD transfer fonksiyonu TF jw m ( ) m ve optik geribesleme transfer fonksiyonu K jw( ) ’n m ın frekans cevapları, Nyquist kararlılık kriterine göre kompleks düzlemde analiz edilmiştir. Optik geribeslemenin, sistemin kararlılığına olan etkisi ortaya konularak, LD’un kararlı hale getirmek için sönüm (damping) frekansı ve güç yansıtma sabiti (R)’nin kritik değeri belirlenmiştir. Çalışmada güç yansıma oranı ( ) f ext ? -104 olarak alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lazer diyod, Kararlılık, Geribesleme


THE DETERMINATION OF A CRITICAL VALUE FOR DYNAMIC STABILITY OF SEMICONDUCTOR LASER DIODE WITH EXTERNAL OPTICAL FEEDBACK

Remzi YILDIRIM1
Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik-Bilgisayar Bölümü, Ankara

In this study, dynamic stability analysis of semiconductor laser diodes with external optical feedback has been realized. In the analysis the frequency response of the transfer function of laser diode H jw( ), the transfer m function of laser diode with external optical feedback TF jw( ), and optical feedback transfer function m K jw( ) obtained from small signal equations has been m accomplished using Nyquist stability analysis in complex domain. The effect of optical feedback on the stability of the system has been introduced and to bring the laser diode to stable condition the working critical boundary range of dampig frequency and reflection power constant (R) has been determined. In the study the reflection power has been taken as ( ).

Keywords: Laser diod, Stability, Feedback


Remzi YILDIRIM. THE DETERMINATION OF A CRITICAL VALUE FOR DYNAMIC STABILITY OF SEMICONDUCTOR LASER DIODE WITH EXTERNAL OPTICAL FEEDBACK. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 1998; 4(1): 551-555


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale