Elektronik tekstillerde iletken mürekkep uygulamaları [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-55890 | DOI: 10.5505/pajes.2019.55890  

Elektronik tekstillerde iletken mürekkep uygulamaları

İbrahim Üner, Banu Hatice Gürcüm
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı Ana Bilim Dalı, Ankara

Bu araştırmanın amacı elektronik tekstil uygulamalarında kullanılan baskı yöntemlerinin incelenmesi ve bu baskı yöntemlerinde kullanılan farklı özelliklere sahip iletken mürekkeplerin işlem şartlarının, avantaj ve dezavantajlarının incelenmesidir. Araştırmada, iletken mürekkepler ile ilgili bir kavramsal çerçeve oluşturularak elektronik tekstiller alanında kullanımı ve önemi literatür açısından incelenmiştir. Çalışmada, gümüş içerikli iletken mürekkeplerin esnek malzemeler üzerine basılmasıyla, radyo frekansı tanımlama, elektromiyografi ve çeşitli sensör tasarımlarının yapıldığı görülmüştür. Serigrafi ve inkjet baskı teknikleri en çok kullanılan baskı teknikleri olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Giyilebilir, Elektronik, Baskı, İletken Mürekkep


Conductive ink applications on electronic textiles

İbrahim Üner, Banu Hatice Gürcüm
Department Of Art And Desing Faculty, Ankara Hacı Bayram Veli University, Ankara

This study was conducted to investigate printing techniques used in electronic textile applications and to examine the application conditions, advantages and disadvantages of the conductive inks used in these printing processes. This research is a conceptual framework designed to examine conductive inks within the scope of electronic textiles and their importance. In the study, it is seen that by printing of silver doped conductive ink on flexible materials, radio frequency identification (RFID, electromyography (EMG) and variety of sensors are designed. It was evaluated that screen printing and inkjet printing techniques are most familiar printing applications.

Keywords: Wearable, Electronic, Printing, Conductive ink
Sorumlu Yazar: Banu Hatice Gürcüm, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale