Piritin N2 Atmosferinde Isıl Bozunmasına Su Buharının Etkisi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2009; 15(3): 427-432

Piritin N2 Atmosferinde Isıl Bozunmasına Su Buharının Etkisi

Nesrin BOYABAT1, A.Kadir ÖZER2, Samih BAYRAKÇEKEN3, M.Şahin GÜLABOĞLU2
1Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 25240, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 25240, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi, K.K. Eğitim Fak. Kimya Eğitimi Bölümü, 25240, Erzurum

Bu çalışmada pirit mineralinin azot atmosferinde ısıl bozunması üzerine su buharının etkisi yatay bir boru fırın içinde incelendi. Deneysel parametreler olarak sıcaklık, zaman ve su buharı konsantrasyonu kullanıldı. Azot/su buharı ortamında elde edilen verilere göre, piritin bozunması üzerine su buharının bozunma hızını arttırdığı gözlemlendi. Bozunma reaksiyonunun, “büzülen çekirdek modeli” ile iyi uyum sağladığı ve farklı hız kontrol basamaklı iki bölgeye ayrıldığı belirlendi. Hız kontrol basamakları, düşük dönüşümlerde akışkan filminden ısı transfer kontrollü, yüksek dönüşümlerde ise kül filminden difüzyon kontrollü olduğu tespit edildi. Bu gaz ve kül filmi mekanizmalarının aktivasyon enerjileri sırası ile 77 ve 81 kJ/mol-1 olarak bulundu.

Anahtar Kelimeler: Pirit, Isıl bozunma, Su buharı, Büzülen çekirdek modeli


The Effect of Water Vapor on the Thermal Decomposition of Pyrite in N2 Atmosphere

Nesrin BOYABAT1, A.Kadir ÖZER2, Samih BAYRAKÇEKEN3, M.Şahin GÜLABOĞLU2
1Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 25240, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 25240, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi, K.K. Eğitim Fak. Kimya Eğitimi Bölümü, 25240, Erzurum

In this study, the effect of water vapor on the thermal decomposition of pyrite mineral in nitrogen atmosphere has been investigated in a horizontal tube furnace. Temperature, time and water vapor concentration were used as experimental parameters. According to the data obtained at nitrogen/ water vapor environment, it was observed that the water vapor on the decomposition of pyrite increased the decomposition rate. The decomposition reaction is well represented by the “shrinking core” model and can be divided into two regions with different rate controlling step. The rate controlling steps were determined from the heat transfer through the gas film for the low conversions, while it was determined from the mass transfer through product ash layer for the high conversions. The activation energies of this gas and ash film mechanisms were found to be 77 and 81 kJ/mol-1, respectively.

Keywords: Pyrite, Thermal decomposition, Water vapor, Shrinking core model.


Nesrin BOYABAT, A.Kadir ÖZER, Samih BAYRAKÇEKEN, M.Şahin GÜLABOĞLU. The Effect of Water Vapor on the Thermal Decomposition of Pyrite in N2 Atmosphere. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2009; 15(3): 427-432


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale