İnterdijital kapasitör yüklü geniş bantlı mikroşerit bant durduran filtre tasarımı [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(5): 846-849 | DOI: 10.5505/pajes.2017.58265  

İnterdijital kapasitör yüklü geniş bantlı mikroşerit bant durduran filtre tasarımı

Ali Kürşad Görür
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Nevşehir

Bu makalede, kompakt bir yapıya sahip geniş bantlı bant durduran mikroşerit filtre tasarımı önerilmektedir. Önerilen filtre, kıvrılmış mikroşerit hatlarla oluşturulmuş menderes biçimli açık halka rezonatörün alt kenarına kapasitif yükleme yapılarak tasarlanmaktadır. Giriş-çıkış portları birbirine yüksek empedansa sahip bir iletim hattı ile bağlı olup, kapasitif yükleme bu hatta interdijital kapasitörler vasıtasıyla yapılmaktadır. Tasarlanan filtrede durdurma bandının üst ve alt frekanslarında oluşturulan yansıma sıfırları sayesinde yüksek seçicilik elde edilebilmektedir. Bu yansıma sıfırlarının kontrolü devredeki çeşitli parametrelerdeki değişimlerle sağlanmaktadır. Ayrıca, durdurma bandı içerisinde iki adet iletim sıfır mevcuttur. Durdurma bandının bant genişliği ve merkez frekansı da kontrol edilebilmektedir. Tasarlanan filtre, önerilen çalışmaların geçerliliğinin ortaya konulabilmesi amacıyla 10.2 bağıl dielektrik sabitine ve 1.27 mm taban kalınlığına sahip RT/Duroid malzeme üzerinde imal edilmiştir. Yaklaşık 2.57 GHz merkez frekansında 1.22 GHz bant genişliğine sahip filtrenin ölçüm sonuçlarının simülasyon sonuçlarıyla oldukça iyi bir uyum içerisinde olduğu gözlenmiştir. Ölçüm sonuçlarında yansıma kaybı ve bant içi araya girme kaybı sırasıyla -0.3 dB ve -20 dB’den daha iyi olacak şekilde elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: mikroşerit, filtre, band durduran, geniş band.


Interdigital capacitor loaded wideband bandstop microstrip filter design

Ali Kürşad Görür
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Engineering and Architecture Faculty, Department of Electrical and Electronics Engineering, Nevşehir

In this paper, a wideband microstrip bandstop filter design having a compact size is proposed. The proposed filter is designed by making a capacitive loading to the bottom side of a meandered open loop resonator formed by folded microstrip transmission lines. Input-output ports are connected to each other with a high impedance transmission line and capacitive loading is achieved by interdigital capacitors to this transmission line. In the designed filter, high selectivity can be obtained by means of reflection zeros occurred at the upper and lower frequencies of the stopband. Control of those reflection zeros is achieved by the changes in various parameters of the circuit. Besides, there are two transmission zeros inside the stopband. Bandwidth and center frequency of the stopband can also be controlled. In order to prove the validity of the proposed study, the designed filter was fabricated on an RT/Duroid substrate having a dielectric constant of 10.2 and a thickness of 1.27 mm. Measured results of the filter with a center frequency of approximately 2.57 GHz and a bandwidth of 1.22 GHz have been observed in a very good agreement with the simulated results. In the measurements, return loss and in-band insertion loss have been obtained as -0.3 dB and better than -20 dB, respectively.

Keywords: microstrip, filter, bandstop, wideband.


Ali Kürşad Görür. Interdigital capacitor loaded wideband bandstop microstrip filter design. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(5): 846-849

Sorumlu Yazar: Ali Kürşad Görür, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale