Suda bulanıklık tahmini için genetik programlama: saatlik ve aylık senaryolar [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(8): 992-997 | DOI: 10.5505/pajes.2019.59458  

Suda bulanıklık tahmini için genetik programlama: saatlik ve aylık senaryolar

Bahrudin Hrnjica1, Ali Danandeh Mehr2, Sefik Behrem1, Necati Ağıralioğlu2
1Bihac Üniversitesi
2Antalya Bilim Üniversitesi

Bu Çalışmada, içme suyu dağıtım şebekelerinde bulanıklık tahmini için klasik genetik programlama (GP) ve gen ekspresyon programlama (GEP) olmak üzere iki GP yönteminin kalibrasyonu ve değerlendirilmesi sunulmaktadır. İlk yöntem olan Klasik GP, Bihać kentinin (Bosna Hersek) ana su kaynağındaki bulanıklığı modellemek için kullanılmıştır. İkinci yöntem olan GEP, Türkiye’de bulunan Antalya ili su izleme istasyonlarından birinde bulanıklık modellemesi için kullanılmıştır. Birincisinde, 2006-2018 döneminde kaydedilen ortalama aylık bulanıklık ölçümlerine dayanarak çeşitli tahmin modelleri oluşturuldu. İkincisinde ise, düşük bulanıklık dönemindeki Antalya-Gürkavak İstasyonu'ndaki saatlik ölçümler kullanılmıştır. Sonuçlar, bulanıklık modellemesinin, özellikle optimum gecikme süreleri ve girdi parametrelerinin belirlenmesi bağlamında, dikkatli veri analizi gerektiren zorlu bir görev olduğunu göstermiştir. Antalya su temin hattında debi ve bulanıklık arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bulunan sonuçlar ayrıca sunulan algoritmalara dayanan tahmin modellerinin geleneksel regresyon yaklaşımına kıyasla daha doğru tahminler sağlayabileceğini göstermiştir. Bulgular, yüksek kalitede su temininin hedeflendiği sürdürülebilir kentsel su yönetimi için kullanışlıdır.

Anahtar Kelimeler: Genetik programlama, gen ekspresyon programlama, Bulanıklık, İçme suyu


Genetic programming for turbidity prediction: hourly and monthly scenarios

Bahrudin Hrnjica1, Ali Danandeh Mehr2, Sefik Behrem1, Necati Ağıralioğlu2
1University of Bihac
2Antalya Bilim University

This paper presents the calibration and evaluation of two genetic programming (GP) methods, namely classis GP and gene expression programming (GEP) for turbidity prediction at drinking water distribution networks. Classic GP, the first method, was used to model turbidity at the main water source of Bihać town (Bosnia and Herzegovina), and GEP, the second method, was used to model turbidity at one of the water monitoring stations of city of Antalya, Turkey. In the former, various predictive models were built based on the mean monthly turbidity measurements recorded during 2006-2018. In the latter, hourly measurements at Gürkavak Station during low turbidity period were used. The results showed that the modelling of turbidity is a challenging task, which required careful data analysis, especially in the context of determining the optimum lag times/input parameters. No meaningful relation between discharge and turbidity was found at Antalya water supply pipeline. Our results also indicated that the predictive models based on the presented algorithms may provide more accurate estimations in comparison to the traditional regression approach. The findings are useful for sustainable urban water management whereby a high quality water supply is aimed.

Keywords: Genetic Programming, Gene Expression Programming, Turbidity, Drinking Water


Bahrudin Hrnjica, Ali Danandeh Mehr, Sefik Behrem, Necati Ağıralioğlu. Genetic programming for turbidity prediction: hourly and monthly scenarios. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(8): 992-997

Sorumlu Yazar: Bahrudin Hrnjica, Bosnia and Herzegovina


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale