Türkiye’deki Üniversitelerde Endüstri Mühendisliği Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-60094 | DOI: 10.5505/pajes.2019.60094  

Türkiye’deki Üniversitelerde Endüstri Mühendisliği Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi

Cihan Çetinkaya1, Ayşenur Uslu2, Eren Özceylan3, Kaan Mert Hayırsöz3
1Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Sistemi Bölümü, Adana, Türkiye
2Başkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye
3Gaziantep Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Gaziantep, Türkiye

Günümüzde, mühendisler lisansüstü programlar için eskisinden çok daha fazla çaba harcamaktadır. Bu durumun başlıca nedenleri arasında, firmaların eğitim hakkındaki farkındalığının artması, lisans derecesi için iş imkânlarının azalması, akademisyen olma talebinin veya burs olanaklarının artması gösterilebilir. Ayrıca, bazı firmalar lisansüstü eğitime devam eden mühendislerinden yüksek lisans veya doktora tezlerinde vaka çalışması olarak firmalarının problemlerini çözmelerini isteyebilir. Bu bağlamda, endüstri mühendisliği çoklu disiplinli yapısı nedeniyle hemen hemen tüm sektörlerde kullanılabilen bir alandır. Bu yüzden bu alanda yazılmış birçok lisansüstü tez bulunmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki üniversitelerin endüstri mühendisliği bölümlerinde yürütülmüş 2122 lisansüstü tezin (yüksek lisans & doktora) analiz edilmesi amaçlanmıştır. Veriler yükseköğretim kurumu web sitesinden elde edilmiştir. Zaman periyodu olarak 2010-2017 yılları belirlenmiş olup çözüm yöntemleri ve anahtar kelimelerin analizinde ise anahtar kelimelere ulaşılabilmesi amacıyla yalnızca 1780 adet “izinli” tez dikkate alınmıştır. Tezlerin analizinde üniversitelerin durumu, sayfa sayısı, dil, anahtar kelimeler gibi sekiz farklı gösterge kullanılmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma tezlerin farklı göstergelere göre nasıl kümelendiğini ve son yıllarda hangi konuların daha sıklıkla çalışıldığını göstermektedir. Çalışmanın sonuçları, Türkiye’deki 56 farklı üniversitenin endüstri mühendisliği bölümlerinde tamamlanan tezlerin yol haritası hakkında fikir vermesi açısından oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Doktora, endüstri mühendisliği, yüksek lisans, meta-analiz, lisansüstü tez.


Analysis of Post-Graduate Theses in Industrial Engineering Area of Turkish Universities

Cihan Çetinkaya1, Ayşenur Uslu2, Eren Özceylan3, Kaan Mert Hayırsöz3
1Department of Management Information Systems, Adana Science and Technology University, Adana, Turkey
2Department of Industrial Engineering, Başkent University, Ankara, Turkey
3Department of Industrial Engineering, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey

Today, engineers make efforts for post-graduate programs far more than before. The main reasons can be increasing awareness of firms about education, decreasing job opportunities for undergraduate degrees, the increasing demand for being an academician or scholarship opportunities by government. Some firms want their post-graduate student engineers to solve the firm’s problems in their master or doctoral thesis as case studies. In this regard industrial engineering is a field that adjusts almost with every sector because of its multidisciplinary nature. Thus, there are many post-graduate theses written in this area. The aim of this paper is to analyze 2,122 post-graduate theses (master & doctoral) which are carried out in the department of industrial engineering in Turkish universities. The data is obtained from the website of Council of Higher Education of Turkey. The time period is determined as 2010-2017 and only the 1780 “permission” theses are analyzed in order to reach keywords for solution approaches and keywords analysis. Eight different indicators are used to analyze the thesis such as; university status, page numbers, language, keywords etc. As a result, this study shows how the theses are clustered according to different indicators and which topics are studied more frequently in recent years. The inference of the paper is important because the results give an insight about the road map of industrial engineering thesis completed in 56 different Turkish universities.

Keywords: Doctoral, industrial engineering, master, meta-analysis, post-graduate thesis.
Sorumlu Yazar: Eren Özceylan, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale