Elastik Zemin Üzerine Oturan Tabakalı Kompozit Silindirik Kabukların Zorlanmış Titreşim Analizi Üzerine Eğriliğin Etkisi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 960-966 | DOI: 10.5505/pajes.2017.60476  

Elastik Zemin Üzerine Oturan Tabakalı Kompozit Silindirik Kabukların Zorlanmış Titreşim Analizi Üzerine Eğriliğin Etkisi

Ali Doğan
İskenderun Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İskenderun, Hatay, Türkiye

Bu çalışmada, elastik zemin üzerine oturan basit mesnetli antisimetrik çapraz-katlı dizilimli tabakalı kompozit silindirik kalın kabukların (LCS), zorlanmış titreşim analizi üzerine eğrilik oranının etkisi sunulmaktadır. Bu analizlerde, zemin iki parametre ile modellendi. Bu modeller Pasternak ve Winkler modelleridir. Hamilton prensipleri ile elastik zemin üzerindeki tabakalı kompozit dikdörtgen kabukların hareket denklemleri elde edilmiştir. Analizler, Laplace alanında elde edilmiştir. Modifiye Durbin yöntemi ile çözümler Laplace alanından zaman alanına dönüştürülmüştür. Sayısal sonuçlar grafikler şeklinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tabakalı kompozit, Zorlanmış titreşim, Eğrilik etkisi, Elastik zemin, Kayma deformasyon kabuk teorisi.


The Effect of Curvature on Transient Analysis of Laminated Composite Cylindrical Shells on Elastic Foundation

Ali Doğan
Department Of Civil Eng., Iskenderun Technical University, Iskenderun, Hatay, Turkey

This study presents the effect of curvature ratio on transient vibration analysis of simply supported antisymmetric thick cross-ply laminated composite shells (LCS) on elastic foundation. In the analysis, the foundation is modeled with two parameters. These models are Pasternak and Winkler models. The equation of motion for laminated rectangular shells resting on elastic foundation is obtained through Hamilton’s principle. The analysis is achieved in Laplace domain. By using modified Durbin’s algorithm, calculations are transformed from Laplace domain to the time domain. The numerical results are presented in the form of graphics.

Keywords: Laminated composite, Transient vibration, Curvature effect, Elastic foundation, Shear deformation shell theory.


Ali Doğan. The Effect of Curvature on Transient Analysis of Laminated Composite Cylindrical Shells on Elastic Foundation. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 960-966

Sorumlu Yazar: Ali Doğan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale