Kimyasal Şartlandırılmış Çamur ile Dondurma/ Çözme ile Şartlandırılmış Çamurun Su Verme Özelliklerinin Karşılaştırılması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 1157-1160 | DOI: 10.5505/pajes.2017.62443  

Kimyasal Şartlandırılmış Çamur ile Dondurma/ Çözme ile Şartlandırılmış Çamurun Su Verme Özelliklerinin Karşılaştırılması

Gülbin Erden1, Ayşe Filibeli2
1Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Denizli
2Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İzmir

Atıksu arıtma işlemleri sonucunda oluşan çamur, partikül ve su fazlarını içeren heterojen bir materyaldir. Çamurdan su fazının ayrılması oldukça zordur. Mekanik susuzlaştırma ünitelerinden önce çamura uygulanan şartlandırma prosesleri çamurların su verme özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı kimyasal olarak şartlandırılmış çamur ve dondurulup çözdürülmüş çamurun su verme özelliklerinin özgül filtre direnci (ÖFD), çamur keki katı madde içeriği (KM) ve kapiler emme süresi (KES) parametre değerlerinin belirlenmesi ile karşılaştırılmasıdır. Deneysel çalışmada, İzmir (Türkiye)’de bulunan bir kentsel atıksu arıtma tesisi çamurları kullanılmıştır. Kimyasal şartlandırma deneylerinde çamurlar farklı dozlardaki polimer ile klasik jar testi metodu kullanılarak şartlandırılmıştır. Dondurma/ çözme yöntemi ile şartlandırma çalışmalarında ise çamur örnekleri -16.5 °C’de farklı donma hızlarında dondurulmuş ve sonra 21±1°C’de çözme süresinin su alma performansına etkisini belirlemek amacıyla farklı çözme sürelerinde çözdürülmüştür. 25 mg/L polimer dozu ve 2.71 mm/sa donma hızı çamur şartlandırma için en uygun koşul olarak belirlenmiştir. 8.13 mm/sa’ den daha hızlı dondurma işlemi çamurun şartlandırılması için yeterli olmamıştır. Yanı sıra, çözme süresinin çamur şartlandırma performansı üzerinde önemli bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Çalışmanın bir sonucu olarak, Kimyasal şartlandırılmış çamur ile dondurma/çözme ile şartlandırılan çamurların su verme özellikleri birbirine oldukça yakın olduğu belirlenmiştir. 25 mg/L polimer uygulamasında KES ve ÖFD değerlerindeki azalma sırasıyla %76 ve %75 iken ve 2.71 mm/sa dondurma hızı uygulaması sırasıyla %79 ve %76 KES ve ÖFD azalmasına sebep olmuştur. Çalışmanın diğer bir sonucu ise dondurma/çözme ile şartlandırdılmış çamurların kimyasal şartlandırılmış çamurlara oranla vakum filtrasyonu sonrasında daha yüksek katı madde içeriklerine ulaşmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Çamur, susuzlaştırma, Kimyasal Şartlandırma, Polimer, Dondurma/ Çözme


Comparison of Dewatering Characteristics of Chemically Conditioned Sludge and Freeze/ Thawed Sludge

Gülbin Erden1, Ayşe Filibeli2
1Pamukkale University Engineering Faculty Department Of Environmental Engineering, Denizli/ TURKEY
2Dokuz Eylul University Engineering Faculty Department Of Environmental Engineering, Izmir/ TURKEY

Sludge obtained after wastewater treatment facilities is a heterogeneous material contained particle and water phases. Water phase is very difficult to separate from sludge. Conditioning processes applied to sludge before mechanical dewatering units have been used to improve sludge dewatering properties. The objective of this study was to compare dewatering properties of chemically conditioned sludge and freeze/thawed sludge as determined by mainly specific resistance to filtration (SRF), dry solids content of sludge cake (DS), and capillary suction time (CST) parameters. The experimental studies were carried out with mixed sludge samples taken from a municipal wastewater treatment plant in Turkey. In chemical conditioning experiments, sludge samples were conditioned with different dosages of polymer using classical jar test method. In freeze/thaw conditioning experiments, samples were frozen at -16.5 °C at different freezing rates and then thawed at 21±1°C at different times in order to determine the effect of thawing time on dewatering performance. 25 mg/L polymer dose and 2.71 mm/h freezing rate were found to be optimum in terms of sludge conditioning. Rapid freezing that is higher than 8.13 mm/h could not sufficiently condition the sludge and there was no significant effect of thawing time on conditioning performance. Dewatering properties of chemically conditioned sludge and freeze/thawed sludge was determined as very close to each other. While CST and SRF reductions were calculated as 76% and 75%, respectively at 25 mg/L polymer dosage, 2.71 mm/h freezing rate application caused 79% and 76% reduction in CST and SRF, respectively.

Keywords: Sludge, Dewatering, Chemical Conditioning, Polymers, Freeze/ Thaw


Gülbin Erden, Ayşe Filibeli. Comparison of Dewatering Characteristics of Chemically Conditioned Sludge and Freeze/ Thawed Sludge. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 1157-1160

Sorumlu Yazar: Gülbin Erden, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale