Enerji İletim Sistemlerinde Hat Deplasesinin Elektrik Alan Dağılımı ve Güvenli Yaklaşma Mesafeleri Bakımından İncelenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(2): 279-285 | DOI: 10.5505/pajes.2019.62593  

Enerji İletim Sistemlerinde Hat Deplasesinin Elektrik Alan Dağılımı ve Güvenli Yaklaşma Mesafeleri Bakımından İncelenmesi

Celal Fadıl Kumru, Oktay Arıkan
Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

Enerji iletim hatlarında incelenmesi gereken önemli konulardan biri de hatların meydana getirdiği elektrik alanın, çevresindeki yaşam alanları üzerindeki etkileridir. Yüksek gerilim nedeniyle oluşan elektrik alanın insan sağlığını etkilemesi ve olası atlama risklerinin engellenmesi için iletim hatları ile yaşam alanları arasında yeterli açıklıkların bırakılması gerekmektedir. Günümüzde, hızla artan nüfus ve genişleyen yerleşim alanları nedeniyle, havai iletim hatlarının yaşam alanları üzerinden geçtiği veya yaklaştığı durumlarla karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle, özellikle yaşam alanları içerisinde bulunan iletim hatlarının neden olduğu elektrik alan değerlerinin hesaplanması, ölçülmesi ve insan sağlığı bakımından kritik yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada, çift devre 154 kV ve tek devre 400 kV’luk iki hattan oluşan enerji iletim sisteminin ayrı güzergahlarda olması ve deplase edilerek tek devre üzerinde toplanması durumları dikkate alınarak elektrik alan analizleri gerçekleştirilmiştir. Modelleme çalışması, sonlu elemanlar yöntemi tabanlı Comsol Multiphysics yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar yardımıyla uluslararası kriterlere uygun olarak güvenli yaklaşma mesafeleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elektrik alan analizi, Enerji iletim hatları, Sonlu elemanlar yöntemi


Investigation of Line Displacement in terms of Electrical Field Distribution and Safe Right of Way Distance in Energy Transmission Systems

Celal Fadıl Kumru, Oktay Arıkan
Depatment of Electrical Engineering, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey

One of the important topics to be examined in the energy transmission lines is the effects of the electric field generated by the lines on the public areas around it. It is essential to leave enough spaces between the transmission lines and the living areas in order to prevent the risks of potential discharges and the electric field caused by high voltage. Today, due to the rapidly growing population and expanding residential areas, the situations where overhead transmission lines pass through or get close to living spaces can be encountered. Therefore, it is very important to calculate and measure the electrical field values caused by the transmission lines in the living areas and to determine the critical safe right of way distances in terms of human health. In this study, electric field analysis are performed by taking into account two lines, double circuit 154 kV and single circuit 400 kV, for separate routes and displaced on single tower. Modeling study is performed by Comsol Multiphysics software based on finite element method. By the help of the results obtained, safe right of way distances are determined in accordance with international criteria.

Keywords: Electric field analysis, Energy transmission lines, Finite element method


Celal Fadıl Kumru, Oktay Arıkan. Investigation of Line Displacement in terms of Electrical Field Distribution and Safe Right of Way Distance in Energy Transmission Systems. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(2): 279-285

Sorumlu Yazar: Celal Fadıl Kumru, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale