İlişkisel Veri Tabanlarında XML Veriler İçin Homoglif Dönüşüm Tabanlı Damgalama [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-65288 | DOI: 10.5505/pajes.2018.65288  

İlişkisel Veri Tabanlarında XML Veriler İçin Homoglif Dönüşüm Tabanlı Damgalama

Mustafa Bilgehan İmamoğlu, Mustafa Ulutaş
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Trabzon

Bilgi Teknolojilerindeki hızlı gelişim son zamanlarda İnternet üzerinden veri paylaşımını kolaylaştırmıştır. Dijital verilerin izinsiz olarak kopyalanması veya değiştirilmesi telif hakkı koruma sorununu beraberinde getirmiştir. Kriptografi hassas bilgileri güvenli bir şekilde paylaşmak için kullanılsa bile şifrelenmiş bilgiler orijinal veri ile ilişkilendirilemediğinden telif hakkı koruma sürecinde kullanılamazlar. Dijital haklar yönetiminde son zamanlarda sayısal damgalama yöntemleri kullanılmaktadır. Özel hazırlanmış gizli bilgileri veya damgayı sayısal ortama gizleme yöntemleri verilerin korunmasında ve sahiplik bilgilerinin belirlenmesinde ek güvenlik mekanizması sağlamaktadırlar. Çoklu ortam dosyalarındaki hak yönetimi için önerilen algoritmalar, veri tabanları üzerinde doğrudan uygulanamamaktadır. Veri tabanı damgalama için kullanılan yöntemlerden bazıları, ilişkide yer alan XML veri alanlarından faydalanmaktadır. Bu çalışmada XML alanlar üzerinde Homoglif Dönüşüm tabanlı yeni bir dönüşüm algoritması önerilmektedir. Birincil anahtar, SHA-256 özüt fonksiyonu ile beraber veri tabanında damgalanacak satırların seçiminde kullanılmıştır. Önerilen yöntem, sonuçlardan da gözlemlenebileceği gibi yüksek damgalama kapasitesinde çeşitli ataklara karşı literatürdeki yöntemlerden daha üstün sonuçlar üretmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sayısal Damgalama, Veri Tabanı Damgalama, Homoglif, XML


Homoglyph Transformation Based Watermarking for XML Data in Relational Databases

Mustafa Bilgehan İmamoğlu, Mustafa Ulutaş
Karadeniz Technical University, Faculty Of Engineering,computer Engineering, Trabzon, Turkey

Rapid developments in Information Technologies have eased data sharing through the Internet recently. Copying or modification of digital data without permission and sharing by unauthorized users have brought copyright protection problem. Even though cryptography can be used to share sensitive information securely, it cannot be used to protect copyright since encrypted information cannot be associated with the original. Digital watermarking methods are used lately in digital rights management. Methods to hide specially crafted secret information or watermark into digital media provide additional security mechanism in protecting the data and determining the ownership information. Algorithms recommended for right management in multimedia files cannot be applied directly on databases. Some methods used for watermarking databases take advantage of Extensible Markup Language (XML) data fields attached. A new method based on Homoglyph Transformation in XML fields is proposed in this manuscript. Primary key and SHA-256 hash algorithm are used together in the selection of lines to be watermarked in the database. Results indicate improved robustness against various attacks in high watermarking capacity by the proposed method compared to other methods reported in the literature.

Keywords: Digital Watermarking, Database Watermarking, Homoglyph, XML
Sorumlu Yazar: Mustafa Bilgehan İmamoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale