İçme sularında alg kaynaklı tat ve koku sorununun değerlendirilmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 1141-1156 | DOI: 10.5505/pajes.2018.65290  

İçme sularında alg kaynaklı tat ve koku sorununun değerlendirilmesi

Malhun Fakıoğlu, Mahmut Ekrem Karpuzcu, İzzet Öztürk
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

İçme suyu, su kaynağından tüketici musluğuna ulaştırılana kadar birçok aşamadan geçmektedir. Suyun kalitesi; su kaynağındaki su kalitesine, arıtma tesisinde uygulanan proseslere ve su dağıtım şebekesinin durumuna bağlıdır. Arıtılmış suda istenmeyen tat ve koku, tüketicideki içilebilir su algısını etkilemekte ve tüketicinin musluk suyu tüketimi ile sağlık riskini ilişkilendirmesine sebep olabilmektedir. Bu durum, su temini tesislerine olan tüketici güveninin azalmasına yol açabilmektedir. Söz konusu sorunun çözümü için su otoritelerince sorunun kaynağı araştırılmakta, buna eş zamanlı olarak arıtma tesislerine kolay entegre edilebilecek sistemler üzerinde çalışılmaktadır. Bu bağlamda, havzada sorunun kaynağının tespiti ve sonrasında alınacak önlemler büyük önem taşımaktadır. Ayrıca su arıtma tesislerinde tesis işletiminden kaynaklanan tat ve kokunun önüne geçilmeye çalışılmakta, bunun yanısıra 10 ng/L konsantrasyonun altında bile insanlar tarafından algılanabilen 2-MIB ve Geosmin bileşiklerinin oksidasyon, adsorpsiyon veya biyofiltrasyon gibi proseslerle giderimi incelenmektedir. Öte yandan, arıtılarak şebekeye verilen suda biyolojik aktiviteden veya dezenfeksiyon yan ürün oluşumundan kaynaklanan tat ve koku oluşumu da önlenmelidir. Bu çalışmada, suyun havzadan musluğa yolculuğu boyunca suda oluşabilecek tat ve koku probleminin etmenleri ve bu soruna yönelik çözüm yolları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tat ve koku, İçme suyu, Geosmin, 2-MIB, Alg


Evaluation of algae related taste and odor problem in drinking water

Malhun Fakıoğlu, Mahmut Ekrem Karpuzcu, İzzet Öztürk
Department of Environmental Engineering, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey

Source water goes through several processes before reaching to the customer’s tap. Quality of water which flows through the tap is directly related to the water quality in the reservoir, processes used in the drinking water treatment plant and the condition of the present distribution system. Taste and odor in the treated water affects the perception of the drinking water for the customers and causes them to relate it with health risks. This results with a decline in consumer reliance to the water supply system. Water authorities are not only searching for the cause of the problem, but also trying to find a solution which can be integrated to the existing Water Treatment Plant system. In this context, problems related with watershed should be determined and precautions should be taken based on these issues. In WTP’s, taste and odor problem caused by wrong plant operations should be avoided while treatment processes such as oxidation, adsorption and biofiltration processes should be tested for the removal of 2-MIB and Geosmin which can be percieved by the humanbeings even at 10 ng/L. Also, taste and oodor occurance in treated water caused by biological activity or DBP’s in distribution systems should be avoided. In this study, potential causes of taste and odor occurance during the travel of water from reservoir to consumer’s tap is stated along with the solutions.

Keywords: Taste and odor, Drinking water, Geosmin, 2-MIB, Algae


Malhun Fakıoğlu, Mahmut Ekrem Karpuzcu, İzzet Öztürk. Evaluation of algae related taste and odor problem in drinking water. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 1141-1156

Sorumlu Yazar: Malhun Fakıoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale