Gökçeada Kıyısal Alan Yüzey Suyunda Anyonik Deterjan ve Fosfat Kirliliğinin Araştırılması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-65471 | DOI: 10.5505/pajes.2018.65471  

Gökçeada Kıyısal Alan Yüzey Suyunda Anyonik Deterjan ve Fosfat Kirliliğinin Araştırılması

Esra Billur Balcıoğlu
İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Kimyasal Oşinografi Anabilim Dalı

Bu çalışma Gökçeada çevresindeki anyonik deterjan ve fosfat kirliliğini belirlemek amacıyla Aralık 2016- Kasım 2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre çalışma dönemi boyunca Gökçeada çevresinde deterjan konsantrasyonları 0.020 – 0.051 mg/L arasında, fosfat konsantrasyonları ise 0.008 – 0.451 mg/L değerleri arasında bulunmuştur. Ada etrafından alınan su örneklerindeki ortalama anyonik deterjan ve fosfat konsantrasyonları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ ne göre değerlendirilmiştir. Buna göre Gökçeada yüzey aktif madde açısından I. Sınıf (kirlenmemiş su), fosfat parametresi açısından ise II. Sınıf (az kirlenmiş su) olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gökçeada, anyonik deterjan, fosfat, kirlilik


Investigation of Anionic Detergent and Phosphate Pollution in the Coastal Surface Water of Gökçeada

Esra Billur Balcıoğlu
Istanbul University Institute of Marine Sciences and Management Chemical Oceanography Department

This study was conducted to determine the anionic detergent and phosphate pollution in the coastal area of Gökçeada Island between December 2016 and November 2017. According to the results, the anionic detergent concentrations 0.020 – 0.051 mg/L and phosphate concentrations 0.008 – 0.451 mg/L were found between the values. The average concentrations of anionic detergent and phosphate in water samples collected from the island were evaluated according to Water Pollution and Control Regulation in water samples from Gökçeada Island. The island waters were determined as I. class (uncontaminated water) in terms of anionic detergent parameter and II. class (less contaminated water) in terms of phosphate parameter.

Keywords: Gökçeada, anionic detergent, phosphate, pollution
Sorumlu Yazar: Esra Billur Balcıoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale