Kentsel dönüşüm sürecinde asbest maruziyeti ve korunma yöntemleri [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(6): 694-706 | DOI: 10.5505/pajes.2016.66049  

Kentsel dönüşüm sürecinde asbest maruziyeti ve korunma yöntemleri

Özge Akboğa Kale1, Gürkan Emre Gürcanlı2, Selim Baradan1
1Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir
2İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul

Asbest maddesi ve insan sağlığına verdiği zararlar iş sağlığı ve güvenliği dünyasında uzun süredir araştırmacıları meşgul etmektedir. Getirilen yasal düzenlemeler ile asbest kullanımı dünya genelinde birçok ülkede yasaklansa da geçmiş yıllardaki yaygın kullanımından dolayı mevcut bina stoklarında hala asbest ihtiva eden bileşenlerin var olduğu bilinmektedir. Son yıllarda Türkiye’de uygulaması devam eden kentsel dönüşüm süreci kapsamında bu binaların yıkımı söz konusu olduğu için asbeste maruz kalma gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Bu çalışmada, ülkemizde ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği kapsamında asbest maruziyetine yönelik yapılan yasal düzenlemeler detaylı olarak incelenmiş ve yapılan karşılaştırmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre mevzuatta daha etkili önlemlerin alınması gerektiği ve kontrol mekanizmasının geliştirilmeye ihtiyaç duyduğu kanısına varılmıştır. Bu kapsamda kentsel dönüşüm sürecinde asbest maruziyetine uğramamak için uygulamacılarca kullanılabilecek bir akış şeması oluşturulmuş ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Asbest, Asbest maruziyeti, Kentsel dönüşüm, Meslek hastalıkları


Asbestos exposure and prevention methods in urban renewal process

Özge Akboğa Kale1, Gürkan Emre Gürcanlı2, Selim Baradan1
1Department Of Civil Enginnerig, Ege University, Izmir, Turkey
2Department Of Civil Enginnering, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey

Asbestos and its health hazards have been keeping occupational safety and health community busy for a long time. Although it is forbidden to use asbestos in majority of the world as mandated by legislative bodies, it is known that many existing buildings still contain asbestos containing materials due to its widespread usage in the past. Asbestos exposure reality resurfaced when these buildings are being demolished as part of the urban renewal process in Turkey. This study thoroughly investigates legal regulations and standards that concern asbestos exposure in Turkey and rest of the world. It was found that more effective precautions and improvements are needed in Turkish legislation on working with asbestos. Based on the findings of comparisons, it is recommended that existing regulations need more effective measures and a newly developed control mechanism. In addition, a flow chart was developed for practitioners to prevent asbestos exposure during urban renewal process and remedial recommendations were made.

Keywords: Asbestos, Asbestos exposure, Urban renewal, Occupational illness


Özge Akboğa Kale, Gürkan Emre Gürcanlı, Selim Baradan. Asbestos exposure and prevention methods in urban renewal process. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(6): 694-706

Sorumlu Yazar: Özge Akboğa Kale, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale