Yeşil kimya ile iletken polimer sentezi ve elektrokromik özellikleri [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(6): 753-758 | DOI: 10.5505/pajes.2016.66674  

Yeşil kimya ile iletken polimer sentezi ve elektrokromik özellikleri

Metin Ak1, Tuğba Soğancı1, Ogün Gümüşay1, Sibel Çukurluoğlu2
1Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Denizli

İletken polimerler ilginç optik ve elektriksel özellikleri sayesinde teknolojik uygulamalarda kullanım potansiyeli en yüksek malzemelerden biridir. Fakat iletken polimerlerin zayıf çözünürlüğü, kolayca işlenememesi, mekanik dayanımının ve stabilitesinin iyi olmaması gibi nedenler pratik uygulamalarda kullanımını sınırlandırmaktadır. Bu çalışmada iletken polimerler organik çözücüler (diklorometan, asetonitril, kloroform vb.) yerine polistirensülfonikasit yardımıyla hazırlanan sulu dispersiyonunun elektrokimyasal olarak polimerleştirilmesiyle elde edilmiştir. Böylelikle suda çözünmeyen bir monomer, çevre ve insan sağlığına zararlı organik çözücüler yerine sulu ortamda polimerleştirilmiştir. Ayrıca sulu ortamda elde edilen iletken polimerin organik çözücü varlığında elde edilen iletken polimere göre optik ve elektriksel özelliklerinin daha üstün olduğu saptanmıştır. Bu makale ile çevre ve insan sağlığına zararlı organik çözücülerde sentezlenen diğer iletken polimerlerin de sulu ortamda sentezlenebileceği ve elde edilen polimerlerin teknolojik uygulamalarda kullanımı için çok önemli olan optik ve elektriksel özelliklerinin daha üstün olabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İletken polimer, Elektrokimya, Elektrokromik özellikler, Elektropolimerizasyon


Synthesis of conducting polymer with green chemistry and its electrochromic properties

Metin Ak1, Tuğba Soğancı1, Ogün Gümüşay1, Sibel Çukurluoğlu2
1Pamukkale University, Faculty Of Art And Science, Chemistry Department, Denizli, Turkey
2Pamukkale University, Engineering Faculty, Environmental Engineering, Denizli, Turkey

Thanks to their interesting optical and electrical properties, conductive polymers are one of the materials to have highest potential utility in technological applications. But theirs usage in practical applications are limited due to poor solubility, cannot be easily processed and lack of good mechanical strength and stability. In this work, synthesis of conductive polymer was achieved in environmentally friendly aqueous dispersion of polystyrene sulfonic acid instead of harmful organic solvent (dichloromethane, acetonitrile, chloroform,). Thus, a water-insoluble monomer was polymerized in an aqueous medium instead of organic solvents which are harmful to environment and human health. Also, conductive polymer obtained in aqueous medium has superior optical and electrical properties than the conductive polymer obtained in the presence of organic solvents. This paper has been shown that other conductive polymers synthesized in hazardous organic solvents can be synthesized in aqueous media with superior optic and electrical properties which is important for the technological application.

Keywords: Conducting polymer, Electrochemistry, Electrochromic properties, Electropolymerization


Metin Ak, Tuğba Soğancı, Ogün Gümüşay, Sibel Çukurluoğlu. Synthesis of conducting polymer with green chemistry and its electrochromic properties. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(6): 753-758

Sorumlu Yazar: Metin Ak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale