BİR TELSİZ DUYARGA AĞI SINAMA ORTAMININ MSP430G2553 VE nRF24L01+ TABANLI DUYARGALAR İLE GELİŞTİRİLMESİ [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-67790 | DOI: 10.5505/pajes.2016.67790  

BİR TELSİZ DUYARGA AĞI SINAMA ORTAMININ MSP430G2553 VE nRF24L01+ TABANLI DUYARGALAR İLE GELİŞTİRİLMESİ

Engin Maşazade, Volkan Talha Doğukan, Veysel Yaman Akgün
Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul

Bir telsiz duyarga ağında (TDA) hedeflenen uygulamanın başarı ile gerçekleştirilmesinin yanı sıra, duyarga başına harcanan toplam enerji gibi sistem kaynaklarının etkili kullanılması gerekmektedir. İncelenen sahada farklı uygulamalar için çok sayıda duyargaya ihtiyaç duyulabileceğinden, tüm sistemin maliyet etkin olabilmesi için her bir duyarganın da düşük masrafla üretilmesi de önemlidir. Bu makalede, öncelikle özel yapılmış, az enerji tüketen ve maliyeti düşük olan, MSP430G2553 mikroişlemcisi ve nRf24l01+ haberleşme ünitesi tabanlı bir duyarganın geliştirilmesi amaçlanmıştır. Sonrasında geliştirilen bu duyargalar kullanılarak sade bir TDA sınama ortamı oluşturulmuş ve ışık kaynağının konum tespiti çalışması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Telsiz Duyarga Ağı, Duyarga Tasarımı, Mikroişlemci, Konumlandırma


DEVELOPING A WIRELESS SENSOR NETWORK TESTBED USING MSP430G2553 AND nRF24L01+ BASED SENSORS

Engin Maşazade, Volkan Talha Doğukan, Veysel Yaman Akgün
Department Of Electrical And Electronics Engineering, Yeditepe University, Istanbul

In a Wireless Sensor Network (WSN), system resources, such as the total node energy, need to be utilized effectively while executing the task of interest. Since a number of sensor nodes may be needed in various type of applications, it is also important to develop each sensor node in a cost effective manner. The purpose of this paper is to develop a custom made, low power, cost-effective wireless sensor node based on a MSP430G2553 microprocessor and nRf24l01+ wireless transceiver module. Then, using these nodes, we form a simple WSN testbed, and locate the position of a light emitting source.

Keywords: Wireless Sensor Network, Sensor Design, Microprocessor, Localization
Sorumlu Yazar: Engin Maşazade, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale