Zingiber officinale bitkisinden toplam polifenollerin ekstraksiyonunun modellenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(7): 1332-1337 | DOI: 10.5505/pajes.2018.67934  

Zingiber officinale bitkisinden toplam polifenollerin ekstraksiyonunun modellenmesi

Sibel Yiğitarslan
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Isparta

Bu çalışmada, Zingiber officinale’den toplam polifenollerin ekstraksiyonun kinetiği incelenmiştir. Numuneler farklı sıcaklıktaki suyla ekstrakte edilmiş ve kinetik değişimleri gözlemlemek için ekstraksiyon karıştırılmış ve karıştırılmamış ortamlarda gerçekleştirilmiştir. Ekstraksiyonun fiziksel davranışını matematiksel ifadelerle tanımlamak için Peleg, Kütle Aktarımı, Logaritmik ve Page Modelleri olmak üzere dört farklı model kullanılmıştır. Gallik asit eşdeğeri olarak belirlenen polifenol verimlerinin sıcaklık ve karıştırma koşullarına bağlı olarak 2.29-5.23 mg/g arasında değiştiği bulunmuştur. Araştırılan tüm koşullarda en yüksek regresyon katsayısına sahip olan Peleg Modeli’nin yatışkın durumda, Kütle transfer modelinin ise yatışkın olmayan koşulların ifadesinde deneysel verilere en uygun model olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, bu çalışmada ekstraksiyonun moleküler ve konvektif diffüzivitesi ve aktivasyon enerjisi de hesaplanmıştır. Ekstraksiyonun aktivasyon enerjisini azalttığı için sıcaklık ve karıştırma hızındaki artışın difüzyon katsayılarını arttırdığı belirlenmiştir. Proseste, sıcaklığın karıştırma hızına oranla çok daha etkili olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ekstraksiyon, Modelleme, Polifenol, Zingiber officinale


Modeling of extraction of total polyphenols from Zingiber officinale

Sibel Yiğitarslan
Suleyman Demirel University, Engineering Faculty, Chemical Engineering, Isparta

In this paper, kinetics of extraction of total polyphenols from Zingiber officinale was investigated. Samples were extracted using water at different temperatures and the extraction was realized under mixed and unmixed medium to observe the changes in the kinetics. Four different models, namely Peleg, Mass Transfer, Logarithmic and Page’s Models, were used for mathematically describing the physical behavior of the extraction. The yields of polyphenols determined as gallic acid equivalents ranged between 2.29-5.23 mg/g depending on the temperature and mixing conditions. Peleg’s model, having the highest regression coefficients at all conditions investigated for steady-state conditions, and Mass transfer model for unsteady-state conditions were found as the best fit to the experimental data. Also, molecular and convective diffusivities and activation energy of extraction were evaluated in this study. It was found that increase in temperature and mixing rate increased the diffusion coefficients because they decreased the activation energy of extraction. It has been found that temperature was much more effective than mixing rate, on the process.

Keywords: Extraction, Modeling, Polyphenol, Zingiber officinale


Sibel Yiğitarslan. Modeling of extraction of total polyphenols from Zingiber officinale. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(7): 1332-1337

Sorumlu Yazar: Sibel Yiğitarslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale