Deprem Etkisi Altındaki Kirişsiz Döşemeli Betonarme Yapılarda Farklı Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-69009 | DOI: 10.5505/pajes.2018.69009  

Deprem Etkisi Altındaki Kirişsiz Döşemeli Betonarme Yapılarda Farklı Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Ahmet Özbayrak
Erciyes Üniversitesi, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO, İnşaat Bölümü, Kayseri

Betonarme kirişsiz plak döşeme sistemlerinde döşemeler, kirişler olmadan doğrudan kolonlara mesnetlenmektedir. Analitik çalışmalar doğrultusunda deprem etkisi altında betonarme kirişsiz plak döşemeli 4 katlı bir yapı araştırma konusu olarak seçilmiştir. Seçilen yapı 3 farklı analiz yöntemi kullanılarak taşıyıcı sistem kolon ve döşemelerine gelen eğilme momentleri açısından karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada, kirişsiz plak döşeme sistemleri hakkında açıklayıcı bilgiler sunulmuş ve ülkemiz şartnamelerinde kabul edilen farklı çözüm yöntemleri, yatay yükler etkisi altındaki yapısal bir örnek üzerinden karşılaştırılmıştır. Deprem kuvvetleri etkisinde; seçilen taşıyıcı sistem, eşdeğer çerçeve yöntemi, Ünlüoğlu'nun moment geçiş katsayılarını kullandığı yöntem ve sonlu elemanlar yöntemini temel alan SAP2000 programı kullanılarak analiz edilmiştir [1], [2].
Farklı çözüm yöntemlerinden elde edilen sonuçların birbirleri ile karşılaştırılması sonucu tüm katlardaki kolon alt ve üst momentleri, iç ve kenar açıklık kolon şeridindeki döşeme momentleri, tablo ve grafikler yardımıyla ortaya konmuştur. Buna göre Ünlüoğlu’nun moment geçiş katsayıları kullandığı yöntem ve sonlu elemanlar yöntemini esas alan SAP2000 yazılımından elde edilen sonuçlar birbirine son derece yakın çıkmıştır. Eşdeğer çerçeve yönteminden elde edilen sonuçlar ise diğer analiz yöntemlerinden elde edilen sonuçlardan daha farklıdır. Çünkü eşdeğer çerçeve yöntemi yaklaşık bir yöntem olması sebebiyle sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen sonuçlar kadar kesin sonuçlar vermemektedir. Ancak Ünlüoğlu’nun geliştirdiği yöntem sonlu elemanlar yöntemine alternatif olabilir.

Anahtar Kelimeler: Deprem Etkisi, Betonarme kirişsiz plak döşemeler, Eşdeğer çerçeve yöntemi, Moment geçiş katsayıları, Sonlu elemanlar yöntemi


Comparison of Different Analysis Methods in Flat Slab Reinforced Concrete Structures Under Earthquake Effect

Ahmet Özbayrak
Erciyes University, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Vocational College, Department of Civil Engineering, Kayseri

Reinforced concrete flat slab systems are supported to columns directly without beams. In this analytical study, a structure which has reinforced concrete flat slab with four storey is investigated under earthquake effect. The structure was analyzed by three different methods to compare bending moments in columns and flat slabs. In this study, explanatory information about flat slab systems was presented and different types of solution methods which are adopted our countries specification was compared through a structural example under the horizontal loads. Under the influence of horizontal earthquake forces; selected bearing system have been analyzed by the equivalent frame method, called the moment transfer coefficients method developed by Ünlüoğlu and finite elements method based SAP2000 software [1], [2].
The result of comparing the findings obtained from different solution methods to each other is presented with the help of column top and bottom moments in all floors, flat slab bending moments in inner and edge column strands, tables and graphs. According to this, the method developed by Ünlüoğlu using moment transfer coefficients and the results obtained from finite elements based SAP2000 software are very close to each other. The results obtained from the equivalent frame method are different from those result of the other methods of analysis. Because the equivalent frame method is an approximate method, it does not give as accurate results as the results obtained by the finite element method However, the method developed by Ünlüoğlu may be an alternative to the finite element method.

Keywords: Earthquake effect, Reinforced concrete flat slab, Equivalent frame method, Moment transition coefficients, Finite element method
Sorumlu Yazar: Ahmet Özbayrak, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale