Geri çekme düzensizliğine sahip çelik çerçevelerde optimum viskoz sönümleyici dağılımının incelenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 1024-1029 | DOI: 10.5505/pajes.2017.69094  

Geri çekme düzensizliğine sahip çelik çerçevelerde optimum viskoz sönümleyici dağılımının incelenmesi

Murat Hiçyılmaz1, Mizan Doğan2, Hasan Gönen2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir

Bu çalışmada geri çekme düzensizliğine sahip iki adet çelik çerçeve üzerinde optimum sönümleyici dağılımı incelenmiştir. Geri çekme düzensizliğine bağlı gerilme yığılmaları bulunan çelik çerçeveler üzerinde zaman-tanım alanında doğrusal analizler gerçekleştirilmiştir. Optimum viskoz sönümleyici dağılımının belirlenebilmesi için basitleştirilmiş sıralı arama algoritması kullanılmıştır. Analizler neticesinde kat kolonlarında oluşan en büyük eksenel kuvvet, kesme kuvveti ve eğilme momenti değerleri, katlar için göreli kat yerdeğiştirme oranları ve taban kesme kuvvetleri incelenmiş olup, optimum dağılımın üniform dağılıma göre ne gibi farklılıklar yarattığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Nümerik çalışma neticesinde, basitleştirilmiş sıralı arama algoritması ile yapılan optimum sönümleyici dağılımının, toplam sönümleyici büyüklüğü değişmediği halde üniform dağılıma göre daha olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çelik çerçeveler, viskoz sönümleyiciler, geri çekme düzensizliği, optimum sönümleyici dağılımı


Investigatıon of optimum viscous damper distribution in steel frames with set back irregularities

Murat Hiçyılmaz1, Mizan Doğan2, Hasan Gönen2
1Afyon Kocatepe University Faculty Of Engineering Department Of Civil Engineering, Afyonkarahisar
2Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Engineering And Architecture Department Of Civil Engineering, Eskişehir

In this study the optimal damper distribution is investigated on two steel frames with set-back irregularities. Linear time-history analyses has been performed on steel frames with tensile strains due to set-back irregulaties. A simplified sequential search algorithm is used to determine the optimal viscous damper distribution. As a result of analysis, maximum axial force, shear force and bending moment values in the columns, relative floor displacement rates for the floors, base shear forces are investigated and it has been attempted to show how the optimum distribution is different from the uniform distribution. As a result of numerical study it has been seen that the optimal damper distribution gives more positive results than the uniform distribution even though the total damper size does not change.

Keywords: Steel frames, viscous dampers, set-back irregularity, optimum damper distribution


Murat Hiçyılmaz, Mizan Doğan, Hasan Gönen. Investigatıon of optimum viscous damper distribution in steel frames with set back irregularities. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 1024-1029

Sorumlu Yazar: Murat Hiçyılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale