Tekstil Üretim Süreçleri Açısından Endüstri 4.0 Kavramı [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-69851 | DOI: 10.5505/pajes.2018.69851  

Tekstil Üretim Süreçleri Açısından Endüstri 4.0 Kavramı

İlhami İlhan
Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Adana

Bu çalışmanın amacı; insan uygarlığının eriştiği bilimsel ve teknolojik birikimin bir sonucu olarak gündeme gelen ve son zamanlarda sıklıkla tartışılmaya başlanan Endüstri 4.0 (4. Sanayi Devrimi) kavramını irdelemek ve tekstil üretim süreçlerine yapacağı olası etkileri tartışarak farkındalık yaratmaktır. Bunun için ilk olarak Endüstri 4.0 kavramının tarihsel gelişimi, bileşenleri ve temel özellikleri üzerinde durulmuş, insan yaşamına ve üretim süreçlerine yapması beklenen etkiler değerlendirilmiştir. Ardından, tekstil üretim süreçlerinde Endüstri 4.0 açısından mevcut durum ortaya konulmuş, tekstil endüstrisinde gözlenen geleceğe dönük eğilimler tartışılmıştır. Sonuç olarak; Endüstri 4.0 kavramının, tüm diğer endüstri dallarında olduğu gibi tekstil sektöründe de tüm paydaşlarca dikkatle takip edilmesi, anlaşılması ve uyum çalışmalarına bir an önce başlanması gereken bir olgu olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tekstil Endüstrisi, Üretim Süreci, Otomasyon, Endüstri 4.0


Concept of Industry 4.0 in Textile Manufacturing Processes

İlhami İlhan
Çukurova University, Faculty of Engineering, Department of Textile Engineering

The purpose of this study is to examine the concept of Industry 4.0 (4th Industrial Revolution), which is a result of the scientific and technological accumulation of human civilization and which has been frequently discussed in recent years, and to raise awareness by discussing possible effects on the textile production processes. First of all, the historical development, components and basic characteristics of the Industry 4.0 concept are discussed and the expected effects on human life and production processes are evaluated. Then, the current situation in textile production processes is presented in terms of Industry 4.0, and the observed trends in the textile industry are discussed. As a result; it has come to the conclusion that the concept of Industry 4.0 is a fact that all stakeholders must be carefully followed, understood and immediately harmonized in the textile sector as it is in all other industries.

Keywords: Textile Industry, Manufacturing Process, Automation, Industry 4.0
Sorumlu Yazar: İlhami İlhan, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale