2,3-dimetoksifenilboronik asit molekülünün konformasyon ve FTIR analizi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-70431 | DOI: 10.5505/pajes.2018.70431  

2,3-dimetoksifenilboronik asit molekülünün konformasyon ve FTIR analizi

Duygu Bilge
Ege Üniversitesi,Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, İzmir/Türkiye

2,3-dimetoksifenil boronik asit molekülünün (2,3-dmpba; C6H3(OCH3)2B(OH)2) konformasyonel yapısı ve hidroksil (OH) gerilmeleri titreşimi üzerindeki çözücü etkisi Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FTIR) ve yoğunluk fonksiyonel teorisi (YFT) ile birlikte hem deneysel hem de teorik olarak araştırılmıştır. Hesaplamalar polarize süreklilik modeli (PCM) kullanılarak on sekiz farklı organik çözücüde ve bileşiğin dört konformasyonel izomeri üzerinde odaklanmıştır. Titreşim analizleri için skalanmış kuantum mekanik model (SQM) kullanılmıştır. Ele alınan molekülün en kararlı konformasyonel izomeri çözücü etkisinden bağımsızdır. SQM metodu titreşim frekansları üzerindeki çözücü etkisini belirlemede oldukça başarılıdır. Bu çalışmadan elde edilen deneysel ve teorik tüm bulgular fenil boronik asit türevlerinin yapısal karakteristiklerini anlamada faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fenilboronik asit türevleri, FTIR, DFT, SQM, Çözücü etkisi


Conformational and FTIR analyses of 2,3-dimethoxyphenylboronic acid

Duygu Bilge
Ege University, Faculty of Science, Physics Department, İzmir/ Turkey

The experimental and theoretical investigations of the solvent effect on the conformational structure and the hydroxyl stretching vibration of 2,3-dimethoxyphenylboronic acid (2,3-dmpba; C6H3(OCH3)2B(OH)2) molecule were studied by Fourier Transform İnfrared Spectroscopy (FTIR) and density functional theory (DFT). The computations were focused on four conformational isomers of the title compound in eighteen different organic solvents by using the polarizable continuum model (PCM). The scaled quantum mechanical (SQM) method was performed for the vibrational analysis. Most stable conformational isomer of the compound is independent of the solvent effect. The results of the SQM method are very successful in determining the solvent effect on the vibrational frequency. Experimental and theoretical findings from the present search will be useful to understand structural characteristics of phenylboronic acid derivatives.

Keywords: Phenylboronic acid derivatives, FTIR, DFT, SQM, Solvent effect
Sorumlu Yazar: Duygu Bilge, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale