AA7075 Alaşımının İşlenebilirliğine Suni Yaşlandırmanın Etkisinin Analizi ve Kesme Parametrelerinin Optimizasyonu [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(1): 75-81 | DOI: 10.5505/pajes.2019.71224  

AA7075 Alaşımının İşlenebilirliğine Suni Yaşlandırmanın Etkisinin Analizi ve Kesme Parametrelerinin Optimizasyonu

Mahir AKGÜN, Hakan Yurtkuran, Hasan Basri ULAS
AA7075 Alaşımının İşlenebilirliğine Suni Yaşlandırmanın Etkisinin Analizi ve Kesme Parametrelerinin Optimizasyonu

Bu çalışmada, AA7075 alüminyum alaşımında yaşlandırma ısıl işleminin işlenebilirliğe etkisi araştırılmıştır. Ticari olarak T6 ısıl işlem şartlarında temin edilen ana malzeme ve yaşlandırılan malzeme üzerinde tornalama deneyleri yapılarak, kesici takım uç yarıçapının ve kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri araştırılmıştır. İşleme şartları Taguchi yöntemine göre L18 dizininde tasarlanmıştır. İşleme deneyleri kuru kesme şartlarında CNC torna tezgâhında gerçekleştirilmiştir. Yüzey pürüzlülüğü (Ra) üzerinde işleme parametrelerinin etkisini belirlemek amacıyla varyans analizi (Anova) yapılmıştır. Varyans analiz sonuçlarına göre yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkili kesme parametresi ana malzeme için %68.28 katkı oranı ve yaşlandırılan malzeme için %55.21katkı oranı ile ilerleme miktarı olmuştur.

Anahtar Kelimeler: AA7075 Alaşımı, İşlenebilirlik, Taguchi Methodu, Anova


Optimization of Cutting Parameters and Analysis of Effects of Artificial Aging on Machinability of AA7075 Alloy

Mahir AKGÜN, Hakan Yurtkuran, Hasan Basri ULAS
Optimization of Cutting Parameters and Analysis of Effects of Artificial Aging on Machinability of AA7075 Alloy

In this study, The effect of aging heat treatment on machinability of AA7075 aluminum alloy is investigated. Turning experiments were performed on the aluminium test pieces obtained commercially as T6 heat treated and the aged test materials to investigate the effects of cutting tool tip radius and cutting parameters on surface roughness. Machining conditions are designed in the L18 array according to the Taguchi method. The machining tests were carried out at without coolant on CNC turning. Variance analysis (ANOVA) was used to determine the effect of cutting parameters on the surface roughness. According to the variance analysis results, it has been determined that the most efficient cutting parameter on surface roughness (Ra) is the feed rate with 68.28% for the main material and 55.21% for the aged material.

Keywords: AA7075 Alloy, Machinability, Taguchi Method, Anova


Mahir AKGÜN, Hakan Yurtkuran, Hasan Basri ULAS. Optimization of Cutting Parameters and Analysis of Effects of Artificial Aging on Machinability of AA7075 Alloy. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(1): 75-81

Sorumlu Yazar: Mahir AKGÜN, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale