Tek eksenli ve kayma yükleri etkisi altında beton-beton arayüzünün mekanik özellikleri [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 1037-1042 | DOI: 10.5505/pajes.2018.72246  

Tek eksenli ve kayma yükleri etkisi altında beton-beton arayüzünün mekanik özellikleri

Nihat Kabay, Ahmet Beşer Kızılkanat
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı, İstanbul

Bu deneysel çalışmada eski betonu temsilen normal dayanımlı beton ile yeni betonu temsil eden farklı tipteki yüksek dayanımlı betonlar arasındaki aderans dayanımının incelenmesi amaçlanmıştır. Farklı karakteristiğe sahip yeni beton elde etmek amacı ile silis dumanı ve çelik lif kullanılmıştır. Farklı kompozisyonlara sahip yüksek dayanımlı betonun aderans dayanımına etkisi eğik kayma (slant shear) ve çift yüzey kayma (bi-surface shear) deneyleri ile belirlenmiştir. Ayrıca eski/yeni beton kompozitlerin eksenel basınç yükü etkisi altındaki mekanik özellikleri deneysel olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre yeni beton dayanımının ve kayma deneyinde kullanılan yöntemin aderans dayanımı üzerinde önemli bir etkisi olduğu görülmüştür. Eğik kayma deneyinin çift yüzey kayma deneyine göre 6-12 kat yüksek aderans dayanımı verdiği tespit edilmiştir. Paralel model yaklaşımının eski/yeni beton kompozitlerin elastisite modülünün tahmininde tatminkar sonuçlar verdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aderans, Eğik kayma deneyi, Çift yüzey kayma deneyi


Mechanical properties of concrete to concrete interfaces under uniaxial and shear forces

Nihat Kabay, Ahmet Beşer Kızılkanat
Department Of Civil Engineering, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey

This experimental study aims to evaluate the bond strength between normal strength substrate concrete and different types of high strength overlay concretes. In order to obtain different characteristics in the overlay concrete, silica fume and steel fibers were used. The slant shear and bi-surface shear tests were performed to quantify the effect of different high strength concrete compositions on the bond strength. The mechanical properties of overlay/substrate concrete composites were also analysed on cylindrical samples under uniaxial compression load. The results indicate that the strength of overlay concrete has an important role on the bond strength. The bond strength is found to be dependent on the test method. The results showed that the bond strength was about 6-12 times higher in slant shear test compared to the bi-surface shear test. The application of parallel model approach on the overlay/substrate concrete composites was found to be quite satisfactory to estimate the modulus of elasticity of the composite.

Keywords: Bond strength, Slant shear test, Bi-surface shear test


Nihat Kabay, Ahmet Beşer Kızılkanat. Mechanical properties of concrete to concrete interfaces under uniaxial and shear forces. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 1037-1042

Sorumlu Yazar: Ahmet Beşer Kızılkanat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale