Küçük hücre kullanıcı yoğunluğunun küçük hücre uyutma tekniği performansı üzerindeki etkisi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-73468 | DOI: 10.5505/pajes.2018.73468  

Küçük hücre kullanıcı yoğunluğunun küçük hücre uyutma tekniği performansı üzerindeki etkisi

Sultan Aldırmaz Çolak
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Kocaeli, Türkiye

Bu çalışmada, küçük hücre kullanıcı yoğunluğunun güç tüketimi ve makro ve küçük hücreler tarafından servis verilen kullanıcı sayısı üzerindeki etkisi analiz edilmektedir. Kullanıcıların tüm kapsama alanında düzgün dağılımlı olarak konumlandığı ve küçük hücre kullanıcı yoğunluğunun makro hücre kullanıcı yoğunluğu ile doğrusal olarak ilişkili olduğu varsayılmıştır. Benzetimlerde, üç farklı ortalama değer seçilmiş ve bu değerlere göre güç tüketimi ve makro hücre ve küçük hücreler tarafından servis verilen kullanıcı sayısı incelenmiştir. Benzetim sonuçları, düşük ortalama değere sahip küçük hücrelerin yüksek tasarruf gücü sağladığını göstermektedir. Makro hücrenin kullanıcı yoğunluğu 5x10^(-4) ve küçük hücre kullanıcı yoğunluğunun ortalama değeri 15 olduğunda, küçük hücre uyutma tekniği kullanılarak elde edilen kazanç 695 Watt’tır. 10x10^(-4) olduğunda ise 372 Watt’a düşmektedir. Benzer olarak küçük hücre kullanıcı yoğunluğunun ortalama.

Anahtar Kelimeler: Heterojen ağlar, Kullanıcı yoğunluğu, Küçük Hücre, Makro hücre, Trafik aktarımı.


Impact of small cell user density on performance of small cells sleeping technique

Sultan Aldırmaz Çolak
Kocaeli University, Engineering Faculty, Electronics And Commnucation Engineering, Kocaeli, Turkey

In this paper, we analyze the impact of the small cell user density on the power consumption and the number of served users by the macro cell and small cells. It is assumed that users are distributed uniformly in all coverage area with different density and small cell user density is related linearly with macro cell user density. In the simulations, three different mean values are chosen, where the power consumption and the number of served users by the macro cell and small cells are investigated according to these values. The simulation results show that small cells with low mean value enable to save more power. When user density of macro cell is 5x10^(-4) and mean value of small cell user density equals to 15, saved power by using the small cells sleeping technique is 695 Watts. When 10x10^(-4) this saved power decreases to 372 Watts. Similarly, as the mean value of the small cell user density increases, the power gain obtained by the algorithm decreases.

Keywords: Heterogeneous network, Macro cell, Small cell, Traffic offloading, User density
Sorumlu Yazar: Sultan Aldırmaz Çolak, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale