Mermer atıkları kullanarak sulu çözeltilerden Cu(II) giderimi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(7): 877-886 | DOI: 10.5505/pajes.2016.75688  

Mermer atıkları kullanarak sulu çözeltilerden Cu(II) giderimi

Hasan Arslanoğlu
Kimya Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ

Bu çalışmada, Cu(II) iyonlarının bir adsorbent olan mermer atıkları ile sulu çözeltilerden giderimi üzerine, sıcaklık, Cu(II) konsantrasyonu, adsorbent dozu, boyutu ve karıştırma hızı gibi parametrelerin etkileri temas süresine bağlı olarak incelenmiştir. Adsorbent olarak kullanılan mermer atıkları üzerine bakırın sorpsiyonunda 200 devir/dk. karıştırma hızıyla giderim veriminin %89.2 olduğu, uygun adsorbent dozajının 10 g/l olup sorpsiyon veriminin bu dozajda %83.4 değerine ulaştığı belirlenmiştir. Kinetik verilerin II. dereceden kinetik modele daha iyi uyduğu belirlenmiştir. Aktivasyon enerjisinin Cu(II) sorpsiyon prosesi için 9.35 kJ/mol olduğu bulunmuştur. Denge verilerinin Langmuir izotermine uyduğu ve Cu(II) sorpsiyon prosesi için maksimum sorpsiyon kapasitesinin 25 °C’de yaklaşık 208.33 mg/g olduğu hesaplanmıştır. Termodinamik parametreler Cu(II) adsorpsiyonuprosesinin endotermik olduğunu (ΔH°=12.88 kJ/mol) ve kendiliğinden gerçekleşen (ΔG°=-8.56 kJ/mol) karakterde olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Bakır, Adsorbsiyon, Çöktürme, Mermer atıkları


Removal of Cu(II) from aqueous solutions by using marble waste

Hasan Arslanoğlu
Department Of Chemical Engineering, Faculty Of Engineering, Fırat University, Elazığ, Turkey

In this study, the effects of marble waste dosage, size, mixing speed, temperature, initial metal ion concentration and contact time on the removal of Cu(II) ions from aqueous solutions by marble waste have been investigated through batch experiments. When marble waste was used as an adsorbent removal efficiency of Cu(II) was determined to be 89.2% at 200 rpm stirring speed; optimum dosage of adsorbent was 10 g/L and adsorption efficiency at this dose was determined to be 83.4%. It was found that the experimental kinetic data fit the pseudo second order kinetic model and activation energy for Cu(II) adsorption process were found to be 9.35 kj mol-1. The adsorption equilibrium data for the Cu(II) adsorption process obeyed well for Langmuir isotherm and the maximum adsorption capacity were calculated to be 208.33 mg g-1 for 25°C. Thermodynamic analysis indicated this the Cu(II) adsorption process were endothermic (ΔH° = 12.88 kj mol-1 ) and spontaneous (ΔG° = -8.56 kj mol-1 ).

Keywords: Copper, Adsorption, Precipitation, Marble waste


Hasan Arslanoğlu. Removal of Cu(II) from aqueous solutions by using marble waste. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2017; 23(7): 877-886

Sorumlu Yazar: Hasan Arslanoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale