Kararlı durumda seri kapasitörlerin iletim şebekesine etkilerinin incelenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-76009 | DOI: 10.5505/pajes.2019.76009  

Kararlı durumda seri kapasitörlerin iletim şebekesine etkilerinin incelenmesi

Doğan Can Samuk1, Fatih Mehmet Nuroğlu2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik-elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Rize
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik-elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Trabzon

Artan nüfus ve gelişen sanayi ile birlikte elektrik enerjisi ihtiyacı günden güne artmaktadır. Bu talebin karşılanması için yeni üretim tesisleri birincil enerji kaynaklarına yakın yerlerde kurulmakta ve iletim şebekesi ile tüketim merkezlerine taşınmaktadır. Özellikle üretim ve tüketim merkezleri arasındaki mesafenin uzun olduğu yerlerde güç transfer kapasitesinin azalması ve güç açısı değerinin büyümesi problemlere neden olmaktadır. Bu bağlamda uzun iletim hatlarında iletilen aktif gücü artırmak için seri kapasitörler kullanılmaktadır. Seri kapasitörlerin, paralel hatlar arasında yük paylaşımına olanak sağlaması ve sistemin geçici hal kararlılığını artırmaya yardımcı olması şebekeye sağladığı diğer olumlu katkılardır. İletim hatlarına olan bu katkılarının yanında seri kapasitörlerin sistemde koruma görevini yerine getiren mesafe koruma rölelerinin çalışmasını olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bu çalışmada, seri kapasitörün yüksek gerilimli uzun iletim hatlarının yüklenmesine, şebekenin geçici hal kararlılığına ve mesafe koruma rölelerinin çalışmasına etkisini incelenmek üzere Digsilent PowerFactory programında örnek bir test sistemi oluşturulmuştur. Test sistemi üzerinde yük akış ve kısa devre analizleri yapılarak seri kapasitörlerin iletim sistemi üzerine olumlu ve olumsuz etkileri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Seri kapasitör, mesafe koruma röleleri, yük akış analizi, kısa devre analizi, Digsilent PowerFactory


Investigation of the effects of series capacitor on transmission network in steady state

Doğan Can Samuk1, Fatih Mehmet Nuroğlu2
1Department Of Electrical-electronics Engineering, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey
2Department Of Electrical-electronics Engineering, Karadeniz Technical Erdogan University, Trabzon, Turkey

Electrical energy need is increasing day by day along with the developing industry and growing population. New generation facilities are established near the primary energy sources to meet the demand. The generated energy is transported to the load location by transmission lines. Decrease of the power transfer capacity and great value of the power angle cause some problems, especially at the long-distanced places between the generation and the load location. In this context, series capacitors are used to increase transfer capacity on long transmission lines. It is also known that the series capacitors allow load sharing between the parallel lines and improve transient stability of the network. In addition to these positive contributions to the network, the series capacitor affects operation of the distance relay negatively. In this study, a sample test system is modeled by using Digsilent PowerFactory software in order to investigate the effect of series capacitor on loading of long transmission lines, transient stability of the network and operation of distance protection relays. Load flow and short circuit analysis were performed on the test system. The advantages and disadvantages of the series capacitors on the transmission system were investigated.

Keywords: Series capacitor, distance relay, load flow analysis, short circuit analysis, Digsilent PowerFactory
Sorumlu Yazar: Doğan Can Samuk, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale